wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Awanse naukowe > Zakończone postępowania doktorskie > Przewód doktorski mgr Martina Böhma

Przewód doktorski mgr Martina Böhma

Temat: Das mögliche Ende des Euros durch die globale Finanzkrise

Promotor: Dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr.

Promotor pomocniczy: -

Recenzenci: Prof. Manfred Kerner - Freie Universitat Berlin

                     Prof.  Denniss Hanovs - Riga Stadnis University

Praca udostępniona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Harmonogoram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 6/02/2015

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 2/12/2016

Publiczna obrona: 10/03/2017

Nadanie stopnia doktora: 17/03/2017