wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Rekrutacja na UWr dla osób z Ukrainy

Rekrutacja na UWr dla osób z UkrainyRekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applications.uni.wroc.pl. Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na studiach I stopnia, II stopnia  i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.

Wykaz kierunków znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Pod wybranym kierunkiem w zakładce cudzoziemcy znajdziecie szczegółowe zasady rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wymaganych dokumentów. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o obowiązujące opłaty za studia, szczegółowy harmonogram rekrutacji, limitach przyjęć oraz terminie i miejscu egzaminów wstępnych i składania dokumentów.

 

KONTYNUUJ STUDIA NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Jeśli jesteś studentem uczelni publicznej na Ukrainie i nie możesz kontynuować studiów, możesz ubiegać się o przeniesienie na ten sam lub podobny kierunek na UWr. Sprawdź listę kierunków.

Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.).

Do wniosku o przeniesienie, który należy skierować do dziekana właściwego wydziału należy dołączyć dokumenty potwierdzające zrealizowane przedmioty w uczelni macierzystej (np. karta przebiegu studiów, wykaz ocen, zaświadczenia o średniej ze studiów i inne dokumenty potwierdzające przebieg studiów).

W celu kontynuacji studiów nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu.

Jeśli potrzebujesz informacji o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów–złóż wniosek do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który dostępny jest pod adresem: www.nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

Jeżeli chcesz nauczyć się języka polskiego i poznać polską kulturę przyjdź do działającej na Uniwersytecie Wrocławskim Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Szkoła oferuje m.in. Roczny Kurs Przygotowawczy oraz Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej.

Pełna oferta Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców jest dostępna na stronie http://www.sjpik.uni.wroc.pl/ua (wersja ukraińska) http://www.sjpik.uni.wroc.pl/ru (wersja rosyjska)

Kontakt do Szkoły:
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 25 70

DOMY STUDENCKIE

Uniwersytet Wrocławski dysponuje 5 koedukacyjnymi domami studenckimi. Są to: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec i Słowianka. Trzy z nich – Dwudziestolatka, Kredka i Ołówek – są częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie usytuowane są w centrum Wrocławia przy pl. Grunwaldzkim. Informacji o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław sprawystudenckie@uwr.edu.pl tel. +48 71 343 06 18, +48 71 375 27 17, +48 71 375 22 63, +48 71 375 20 94, fax. +48 71 375 28 20.

POMOC MATERIALNA

Masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 1050 zł). Wysokość stypendium waha się od 650 do 950 zł miesięcznie. Jeśli mieszkasz w domu studenckim lub na stancji przysługuje ci stypendium o zwiększonej kwocie 1150 – 1600 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich orzeczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 450 do 800 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.

Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 500 do 2000 zł.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Takie stypendium wynosi 900 zł miesięcznie.

Stypendium Młody Badacz to stypendium, które już na pierwszym roku studiów może otrzymać 100 studentek i studentów, którzy dostali się na uczelnię z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych. Stypendium to Uniwersytet Wrocławski oferuje dzięki statusowi Uczelni Badawczej. W ramach Młodego Badacza mamy aż 1 mln do podziału dla najlepszych. Stypendium Młody Badacz łączy się ze stypendium dla olimpijczyków, dlatego na UWr na pierwszym roku studiów studenci mogą liczyć nawet na 2 tysiące złotych miesięcznie.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez rektora).

Świadczenia pomocy materialnej finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu stypendialnego.

Więcej informacji: wsparcie dla studentów.

NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

DZIAŁ NAUCZANIA
pl. Uniwersytecki 1 (pokój 238)
50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48
71 375 22 37, +48 71 375 22 55
e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE)
pl. Uniwersytecki 1 (pokoje 36, 109)
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 28 77
e-mail: international@uwr.edu.pl

SERWIS REKRUTACYJNY
www.rekrutacja.uni.wroc.pl
www.irka.uni.wroc.pl
www.international-applications.uni.wroc.pl

GŁÓWNY SERWIS INTERNETOWY UCZELNI
www.uni.wroc.pl

STRONA Z INFORMACJAMI O REKRUTACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM
www.international.uni.wroc.pl/en

DZIEKANATY POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW
https://uni.wroc.pl/wydzialy/