wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Awanse naukowe > Zakończone postępowania doktorskie > Przewód doktorski mgr Jakuba BORNIO

Przewód doktorski mgr Jakuba BORNIO

Temat: Polityczno-militarne aspekty bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego.

Promotor: Dr hab. Paweł Turczyński, prof. nadzw. UWr.

Promotor pomocniczy: Dr hab. Joanna Dyduch

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Streszczenie rozprawy doktorskiej:

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10/06/2016

Wyznaczenie recenzentów: 13/04/2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 4/07/2018

Publiczna obrona: 24/09/2018

Nadanie stopnia doktora: 12/10/2018