wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia w języku angielskim > Licencjackie

image: Licencjackie

Licencjackie

Od 2013 roku w Instytucie Politologii oferowana jest możliwość studiowania na studiach licencjackich w języku angielskim. Studia na kierunku politologia zapewniają studentom instrumentarium pozwalające na zrozumienie nie tylko procesów politycznych, ale przede wszystkim mechanizmów rządzących życiem społecznym oraz jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, psychologicznymi i kulturowymi. To, w połączeniu z umiędzynarodowieniem grup studenckich sprawia, iż studia na kierunku politologia w języku angielskim są przygodą pozwalającą nie tylko na zrozumienie różnorodności instytucji i motywów działania jednostek w przestrzeni publicznej, ale również doświadczenie wielokulturowości na co dzień. Program studiów składa się z sześciu semestrów. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP oraz CEEPUS. Każdy student w czasie studiów licencjackich ma możliwość poszerzenia swoich kompetencji w ramach praktyk oferowanych przez Instytut Politologii we współpracy z instytucjami partnerskimi. Istnieje również możliwość uzyskania grantu na odbycie 5-miesięcznego stażu w zagranicznej organizacji lub firmie

Instytut Politologii stara się dbać nie tylko o swoich studentów, ale również absolwentów. Ci ostatni mają prawo do otrzymania grantu na odbycie 5-miesięcznego grantu na odbycie stażu zagranicznego, który może być zrealizowany w ciągu roku następującego po ukończeniu studiów.

W ramach studiów licencjackich w języku angielskim oferowane są 4 specjalności:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j.angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

Studia licencjackie w języku angielskim są studiami płatnymi. Wysokość czesnego wynosi:

2200 EUR rocznie – dla kandydatów z państw Unii Europejskiej (w tym Polski) oraz 3650 EUR  - dla kandydatów spoza Unii Europejskiej

Strona rekrutacyjna:

https://irka.uni.wroc.pl/index.php?lang=en