wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia podyplomowe > Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

image: Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa mają unikalny charakter w skali kraju. Odpowiadają na zapotrzebowanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa i wypełniają lukę, która jest wyraźna na rynku edukacyjnym. Jej ekspercki profil czyni ją wysoce konkurencyjną wobec innych ofert studiów podyplomowych. 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

W szczególności Studium skierowane jest do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w samorządach terytorialnych, Policji czy służbach specjalnych oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów (np. Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei).

Wykaz przedmiotów:

 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Teorie i modele bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Siły zbrojne RP
 • Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Ochrona informacji
 • Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem
 • Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem
 • Gry strategiczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją
 • Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr hab. Adriana Dudek
Kontakt: 
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
adriana.dudek@uwr.edu.pl
Czas trwania studiów: dwa semestry
Termin składania dokumentów: 01.09.-14.10.2018 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r.
Opłaty: 1900 zł za semestr
Zasady naboru: na podstawie złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).
Wymagania: wykształcenie wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa. W związku z wysoką merytoryczną specjalizacją treści obejmujących kształcenie jak i jakością kadry prowadzącej zajęcia, którą stanowić będą praktycy, świadectwo ukończenia studiów zdecydowanie ułatwi  zatrudnienie w służbach oraz instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, np. centrach reagowania kryzysowego czy przy zabezpieczaniu imprez masowych.