wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia podyplomowe > Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora

image: Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora

Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora sądowego, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.102007). Ukończenie studium oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera pozwoli na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

Wykaz przedmiotów:

Informacje dodatkowe

Kierownik studiów:  dr Monika Wichłacz

Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 506064898

e-mail:monika.wichlacz@uwr.edu.pl

Czas trwania studiów: 2 semestry, 220 godzin
Termin składania dokumentów:
Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2020 r.
Opłaty: 1 950 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.
Zasady naboru: na podstawie analizy złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK - https://irka.uni.wroc.pl).

Wymagania i dokumenty:  wykształcenie wyższe (studia prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne i społeczne) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych; kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie wydrukowane z systemu IRK.

Uzyskane kwalifikacje:  Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172 poz.1438), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz.591).

Photo by rawpixel.com from Pexels