wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia magisterskie > Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

image: Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Cele kształcenia na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi II stopnia odpowiadają w pełni oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Charakteryzuje go m.in. upowszechnianie się procesów zarządzania projektami w warunkach funkcjonowania organizacji sektora publicznego i prywatnego. Ważną okolicznością jest również to, iż menedżer projektu został uwzględniony w aktualnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zawarty tam opis zawodu jest w pełni kompatybilny z efektami kształcenia jakie uzyska absolwent kierunku w zakresie wiedzy, umiejętności i tzw. kompetencji miękkich. Pozwoli mu to na sprawne funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności zawodowej i obywatelskiej, polegającej na zarządzaniu projektami pojmowanymi jako przedsięwzięcia zmierzające do wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego założonego rezultatu. Od drugiego semestru studiów zostaną zaoferowane studentom trzy specjalności:

  • Komunikator w projektach społecznych,
  • Analityk społeczny,
  • Lider projektów społecznych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku, to: administracja publiczna (urzędy, jednostki organizacyjne i agencje sektora publicznego), ośrodki badawcze, diagnostyczne zajmujące się badaniami nad sferą publiczną i polityką publiczną w Polsce i zagranicą, ośrodki edukacyjne prowadzone przez sektor prywatny i publiczny działające na rzecz modernizacji i reform sektora publicznego, instytucje i agencje konsultingowe i doradcze świadczące usługi na rzecz podmiotów działających w sektorze publicznym, organizacje pozarządowe, realizujące misje, cele i zadania publiczne, sektor biznesu realizujący różnego typu przedsięwzięcia we współpracy z jednostkami sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na różne postacie partnerstwa wielosektorowego, media publiczne i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru komunikowania publicznego, informowania i promowania polityk publicznych. 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi trwają cztery semestry i są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci zarządzania projektami społecznymi mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi. 

 

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku politologia należy założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie. O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich. Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 4050 zł za semestr.

Ważne linki/dokumenty:

Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels