wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia magisterskie > Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

image: Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Politologia jest kierunkiem studiów cieszącym się stałą popularnością wśród polskich i zagranicznych studentów. Studia politologiczne oferują profesjonalną wiedzę o zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Silną stroną studiów jest ich interdyscyplinarny charakter - studenci zdobywają także wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii czy komunikologii. Nie mniej ważne jest kształtowanie kompetencji społecznych oraz praktycznych umiejętności planowania i realizowania działań modyfikujących różne obszary życia społeczno-politycznego.

Politologia to znakomity kierunek nie tylko dla przyszłych polityków. Oferujemy go wszystkich osobom chcącym poznać skomplikowane mechanizmy:

  • funkcjonowania społeczeństwa,
  • zdobywania, sprawowania i tracenia władzy politycznej,
  • kształtowania kompetencji i stylów przywództwa politycznego,
  • działalności różnych instytucji publicznych: parlamentu, rządu, samorządu terytorialnego, sądownictwa itp.,
  • powstawania i rozwiązywania konfliktów społecznych i politycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej,
  • zarządzania takimi organizacjami, jak partie polityczne, związki zawodowe czy stowarzyszenia,
  • funkcjonowania mediów.

Studia magisterskie na kierunku politologia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Trwają cztery semestry.

Dzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych studenci mają szansę rozwinąć zdolności przywódcze oraz umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej i grupowej, twórczego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci Instytutu Politologii mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

Wykształcenie politologiczne otwiera bramy do wielu sfer aktywności politycznej i społeczno-gospodarczej. Nasi absolwenci angażują się w działalność partii politycznych, zostają posłami bądź radnymi, podejmują pracę w administracji publicznej, mediach, agencjach public relations czy agencjach reklamowych. Spotykamy ich także w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Są właścicielami bądź pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku, doradztwem, profesjonalnymi szkoleniami w zakresie kampanii społecznych i wyborczych, umiejętności komunikacyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych itp.

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie. O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich. Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.

Ważne linki/dokumenty:

Photo by rawpixel.com from Pexels