wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia licencjackie > Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

image: Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Zarządzanie Projektami Społecznymi  to kierunek przygotowujący absolwentów do sprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Kierunek ten jest naszą najnowszą propozycją, inspirowaną rosnącą w świecie popularnością  studiów  w  zakresie  kształtowania  postaw  i kreatywności obywatelskiej oraz zarządzania projektami społecznymi.

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi Certyfikat „Studia z przyszłością” i Laur Innowacji.

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje  społeczne. Są one niezbędne we współczesnych czasach. Badania socjologiczne wskazują na konieczność podwyższenia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni wyższych, między innymi w zakresie komunikacji społecznej, współpracy w zespole, przywództwa, metod twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

 

Jesteśmy przekonani, że współczesny człowiek – zwłaszcza absolwent nauk społecznych i humanistycznych, powinien być przygotowany do sprawnego zarządzania projektami społecznymi wszędzie tam, gdzie będzie realizował swoje cele życiowe i zawodowe: w bezpośrednim otoczeniu oraz w skali lokalnej i krajowej. Absolwent powinien zatem:

  • diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne,
  • posiadać umiejętność planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów,
  • kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych,
  • motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej,
  • kierować realizacją projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Atutem absolwenta na rynku pracy będzie dobre przygotowanie do efektywnego pełnienia różnych ról w  instytucjach  rządowych i samorządowych, organizacjach  społecznych, kulturalnych  i  edukacyjnych, krajowych i lokalnych mediach, partiach politycznych, związkach  zawodowych, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

 

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie. W postępowaniu rekrutacyjnym osób z nową maturą brane są  pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia, oraz pisemny język polski lub matematyka oraz dowolny nowożytny język obcy (pisemny). Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów z wspomnianych przedmiotów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Czesne za studia niestacjonarne wynosi 4700 zł za rok.

Ważne linki/dokumenty:

 

Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels