wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia licencjackie > Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

image: Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Politologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Dzięki nowemu programowi studiów zamierzamy dostarczyć studentom szeroki zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru polityki, psychologii społecznej, prawa, ekonomii i socjologii, pozwalających odnaleźć im się w różnych rolach zawodowych.

Nasi absolwenci angażują się w działalność partii politycznych, zostają posłami bądź radnymi, podejmują pracę w administracji publicznej, mediach, agencjach public relations czy agencjach reklamowych. Spotykamy ich także w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Są właścicielami bądź pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku, doradztwem, profesjonalnymi szkoleniami w zakresie kampanii społecznych i wyborczych.

Wysokie standardy nauczania potwierdza najwyższa ocena przyznana kierunkowi studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia licencjackie na kierunku politologia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Trwają sześć semestrów. Od czwartego semestru studenci mają do wyboru pięć specjalności: 

  • administracja publiczna,
  • marketing polityczny,
  • media i dziennikarstwo,
  • przywództwo polityczne,
  • służby zagraniczne.

Studenci Instytutu Politologii mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie.  W postępowaniu rekrutacyjnym osób z nową maturą brane są  pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, jeden przedmiot do wyboru (pisemny język polski, geografia, matematyka) i dowolny nowożytny język obcy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów ze wspomnianych przedmiotów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Ważne linki/dokumenty:

 

Photo by rawpixel.com from Pexels