wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Pracownicy Zakładu:

Badania i rozwój naukowy:

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych powstał 1 października 2011 r. z połączenia istniejącego od 1972 r. Zakładu Systemów Politycznych oraz działającego od 1997 r. Zakładu Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych. 
Pracownicy zakładu zajmują się  teorią  i  praktyką  demokratyzacji  w Europie Środkowej i Wschodniej, teorią i praktyką partii i systemów partyjnych w Europie, marketingiem i zachowaniami wyborczymi, władzą lokalną i samorządem terytorialnym, funkcjonowaniem współczesnej administracji publicznej, stosunkami przemysłowymi i polityką grup interesu, zbiorowymi stosunkami pracy, dialogiem społecznym i obywatelskim, polityką proinnowacyjną w obszarze Unii Europejskiej, polityką regionalną (na szczeblu europejskim i narodowym), polityką ochrony środowiska, zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej oraz nowoczesnymi metodami zarządzania. Pracownicy zakładu realizują liczne projekty badawcze finansowane ze środków krajowych i europejskich.

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia na politologii i europeistyce z następujących przedmiotów: Systemy polityczne Europy Zachodniej, Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, Partie i systemy partyjne, Wstęp do nauki o państwie i polityce, Podstawy prawoznawstwa, Administracja publiczna, System władzy lokalnej, Teoria organizacji i zarządzania.  Zakład  prowadzi  także  liczne przedmioty  dodatkowe i specjalistyczne, jak np.: Polityka ochrony środowiska, Marketing polityczny, Promocja i reklama, Podstawy Public Relations, Samorząd lokalny w Europie, Strategie rozwoju lokalnego, Zarządzanie sektorem publicznym, Stosunki przemysłowe w obszarze Unii Europejskiej, Lobbing, Rozwiązywanie konfliktów, Teoria i praktyka negocjacji, socjologia polityki. Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia anglojęzyczne na kierunku European Studies. Ponadto samodzielni pracownicy naukowi opiekują się seminariami licencjackimi i magisterskimi.