wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Pracownicy Zakładu:

Historia:

Zakład powstał w dn. 1.10.2012 r. wskutek przekształcenia Zakładu Współczesnej Myśli Politycznej.

Badania i rozwój naukowy:

Oprócz dotychczasowego obszaru badań i związanej z nim działalności dydaktycznej obejmującej myśl polityczną, Zakład podjął prace nad rozmaitymi aspektami teorii i praktyki społeczeństwa obywatelskiego. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się w szczególności na analizie historii i współczesnego etapu rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego, jej miejsca i znaczenia w ponowoczesnym dyskursie politycznym z uwzględnieniem szczególnie takich kategorii, jak np. podmiotowość i tożsamość polityczna, wspólnota polityczna, demokracja obywatelska, rządy prawa, solidarność społeczna, a także cele, formy i kierunki samoorganizacji politycznej społeczeństwa (jego poszczególnych grup). W  polu  zainteresowań  mieszczą  się  także  zagadnienia  związane  z  systemami  motywacji, formami kooperacji  i rywalizacji indywidualnych i zbiorowych podmiotów polityki w  codziennych aspektach  ich  życia. Problematyka obywatelska  ściśle  wiąże  się  z  podejmowaniem  prac nad teoretycznymi (modelowych) i praktycznymi aspektami postaw moralno-politycznych członków społeczeństwa obywatelskiego (obywatelskości), ich kompetencjami (założonymi i faktycznymi) wynikającymi  ze  statusu  i  roli  politycznej (głównie w sferze sprawstwa i lokalnego przywództwa politycznego) w warunkach społeczeństwa sieci, technologii informacyjnej i ponowoczesnej (postmodernistycznej) kultury.

Współpraca:

Współpraca Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego z innymi ośrodkami i instytucjami naukowym obejmuje:

  1. merytoryczne wspieranie planów wydawniczych Fijorr Publishing,
  2. prowadzenie wykładów, prelekcji i spotkań poświęconych wybranym kwestiom ideowo-politycznym i ekonomiczno–społecznym organizowanych przez Fundację Najwyższy Czas,
  3. udział w realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru psychologii behawioralnej, neuropsychologii, kognitywistyki, neuromarketingu i pokrewnych prowadzonych w laboratorium badawczym ASM Neuro LAB przy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie,
  4. udział w opracowaniu i realizacji projektu badawczego pt. "Problemy adaptacji i awansu społeczno-zawodowego Polek w Berlinie" w kooperacji ze Stowarzyszeniem "Polki w Berlinie"

Działalność dydaktyczna:

Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością „Przywództwo polityczne”

przedmioty wspólne (studia stacjonarne): Historia doktryn politycznych; Współczesna myśl polityczna; Społeczeństwo obywatelskie, konwersatoria specjalistyczne i do wyboru;

specjalność: przywództwo polityczne: Gry językowe, Kultura polityczna Europy (konwersatorium); Etyka decydenta politycznego; Normatywne modele przywództwa; Komparatystyka przywództwa politycznego we współczesnym świecie; Problemy władzy w systemie prawnym UE

kierunek: integracja europejska i polityka regionalna (studia stacjonarne): Kultura polityczna Europy; Społeczeństwo obywatelskie; Współczesne idee polityczne; Modele integracji europejskiej; Prawo Unii Europejskiej;

studia niestacjonarne – zaoczne: Współczesne idee polityczne; Aksjologia polityki (konwersatorium); Modele integracji europejskiej;

studia niestacjonarne – uzupełniające:  Współczesne  idee  polityczne;  Nowożytne  teorie  prawa;  Prawo  wspólnotowe  i integracja europejska

specjalność: marketing polityczny (studia niestacjonarne – wieczorowe): Przywództwo polityczne; Społeczeństwo obywatelskie; Aksjologia polityki.