wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych

Zakład Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych

Zakład polityki zagranicznej i zagrożeń globalnych został utworzony w 2016 roku i stanowi merytoryczną odpowiedź na naukowe zapotrzebowanie i trendy we współczesnej nauce o stosunkach międzynarodowych. Stanowiąc organizacyjną kontynuację Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych, który funkcjonował w Instytucie Politologii od początku jego istnienia, pielęgnuje i rozwija jego dorobek.

W badaniach realizowanych przez pracowników zakładu uwzględniane są najnowsze podstawowe postulaty pojawiające się w debacie nad rozwojem dyscypliny czyli pragmatyzm (który w przeciwieństwie do logicyzmu ma sprzyjać faktycznemu badaniu rzeczywistości w miejsce  konstruowania  kolejnych  teoretycznych  modeli,  analityczny  eklektyzm  (postulujący  łączenie i jednoczesne stosowanie wielu różnych paradygmatów badawczych) oraz transdycyplinarność (jako podejście metodologiczne uwzględniające wiele różnych metod, od tych wywodzących się z nauk ekonomicznych, przez społeczne po polityczne).

Profil badawczy Zakładu jest obejmuje kilka głównych obszarów, z których najważniejsze to:

  1. Polityka zagraniczna państwa
  2. Zagrożenia globalne postrzegane w kategoriach soft power i soft security.
  3. Badania porównawcze USA-UE.
  4. Polityka zagraniczna Rosji i państw obszaru postradzieckiego.

Ponadto istotnym nurtem badań pozostają państwa małe, neutralność w stosunkach międzynarodowych, konflikt bliskowschodni, relacje cywilno-wojskowe (aspekty teoretyczne), państwa autorytarne, system polityczny Turcji oraz socjologia historyczna.

Działalność naukowa jest powiązana z aktywnością dydaktyczną pracowników Zakładu. Zajęcia realizowane przez członków zakładu obejmują między innymi prawo dyplomatyczne i konsularne; politykę zagraniczna państwa; bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne; geoekonomię; międzynarodowe stosunki polityczne; międzynarodowe stosunki kulturalne; The Foreign Policy of the US; The Politics of Climate Change; wstęp do stosunków międzynarodowych; Political Systems of Central and Eastern Europe; Modern History of the World 1918-1990.

Pracownicy   zakładu   współpracują   w   ramach   wspólnych   publikacji,   grantów   i   konferencji   z   wieloma   krajowymi i   zagranicznymi  ośrodkami  naukowymi,   w   tym   z:   American   University,   Washington D.C., US;   Uniwersytetem   Hebrajskim w Jerozolimie; Uniwersytetem SWPS w Warszawie; Wydziałem Politologii Uniwersytetu Lubelskiego; University of Calcutta;  Instytutem  Stosunków  Międzynarodowych  Uniwersytetu  Warszawskiego;  Uniwersytetem  Śląskim;  Społeczną  Akademią  Nauk w Łodzi; Instytutem Adama Mickiewicza w Poznaniu; International Black Sea University w Gruzji oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zakład polityki zagranicznej i zagrożeń globalnych zarówno z perspektywy atrakcyjności dydaktycznej, jak również postulatów rozwoju dyscypliny stosunków międzynarodowych stanowi nowoczesną i bogatą merytorycznie propozycję strukturalną w ramach Instytutu Politologii.