wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej

Pracownicy Zakładu:

Historia:

ZPSiE został utworzony w roku 1998 na mocy decyzji Dyrekcji i Rady Instytutu Politologii UWr. Aktualnie zatrudnia następujących pracowników: dr hab. Katarzynę Zamorską, prof. nadzw. UWr, zatrudnioną w Zakładzie od 1999 roku oraz zatrudnione od 2006 roku:  dr hab. Martę Makuch i dr hab. Dorotę Moroń. W swej historii Zakład zatrudniał jeszcze dr hab. Urszulę Szubert-Zarzeczny (odeszła z UWr w 2001 roku) i prof. ndzw. UWr dr hab. Ludmiłę Dziewięcką-Bokun (w 2005 roku przeszła do Zakładu Europeistyki Instytutu Politologii). Pracownikiem Zakładu, od początku jego istnienia, byli także  nieżyjący  już  dr Bogusław Ponikowski  (zm. w 2006 roku)  i  prof. nadzw. UWr dr hab. Józef Zarzeczny,  który  w latach 1997-2012 pełnił funkcję jego kierownika.

Badania i rozwój naukowy:

W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące polityki społecznej i gospodarczej, rozpatrywanej zarówno teoretycznie, jak i empirycznie, na poziomie globalnym, krajowym, jak również regionalnym i lokalnym. Pracowników Zakładu łączą wspólne inicjatywy badawcze z zakresu problemów współczesnej polityki społecznej. Dotychczas podejmowane analizy dotyczyły: europejskiej polityki społecznej, samorządowej polityki społecznej, osób starszych w społeczeństwie, młodego pokolenia oraz edukacji i polityki edukacyjnej.

Obszary badawcze pracowników Zakładu obejmują:

W Zakładzie opublikowano m.in. następujące pozycje książkowe:

oraz artykuły czasopismach punktowanych, m.in.: K. Zamorska, Polityka społeczna w ujęciu Stefana Pawlickiego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, nr 10, 2007, Warszawa 2007; K. Zamorska, Polityka społeczna wobec problemów rodziny, „Athenaeum”, nr 24, 2010; K. Zamorska, Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] O. Kowalczyk (red.), „Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010; D. Moroń, Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska, „Studia Ekonomiczne”, nr 115, red. D. Kotlorz, A. Rączaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

W Zakładzie realizowane były projekty badawcze:

Aktualnie w Zakładzie realizowany jest projekt badawczy:

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Politologii ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej (PTPS). Wszyscy pracownicy zakładu są członkami PTPS i pełnią funkcje w stowarzyszeniu: dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr jest członkiem Zarządu Głównego, dr hab. Dorota Moroń pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, dr hab. Marta Makuch – sekretarza, a dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz – członka Komisji Rewizyjnej.

Pracownicy ZPSiE realizują liczne projekty badawcze  i  dydaktyczne  we  współpracy  z  Zakładem  Socjologii  Kultury i Cywilizacji oraz Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii, a także Zakładem Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

W realizacji prac badawczych oraz wydarzeń naukowych Zakład współpracuje z Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pracownicy ZPSiE w ramach prowadzonych badań naukowych współpracują z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką społeczną (m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta), a także ośrodkami naukowymi zza granicy w ramach realizacji projektu Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI).

Ponadto  pracownicy  zakładu  współpracują  jako eksperci  z  Radą Europy  w  Strasburgu, oraz Wolnym Uniwersytetem  w Brukseli i Uniwersytetem Katolickim w Leuven.

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy ZPSiE prowadzą m.in. następujące przedmioty:

na kierunku Politologia: Polityka społeczna, Ekonomia, Polityka gospodarcza, Finanse publiczne, Teoria i praktyka państwa opiekuńczego, Animacja działań społecznych, Socjologia, Animacja działań społecznych;

na kierunku Europeistyka: Ekonomia, Polityka społeczna Polski i UE.