wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

Pracownicy Zakładu:

Historia:

Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego utworzono w roku 1997. Pierwszym Kierownikiem Zakładu  został prof. dr hab.  Czesław  Lewandowski, który  pełnił  tę  funkcję  w latach 1997 – 2005. Od roku 2005 kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska. Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu idą w dwóch kierunkach. Z jednej strony jest to teoria komunikowania  społecznego  i masowego, z drugiej natomiast – nauka o dziennikarstwie, warsztacie i gatunkach dziennikarskich. Pod względem naukowym   i   kadrowym   Zakład   jest   jednostką   sprawującą   merytoryczny   nadzór i prowadzącą specjalizację komunikowanie społeczne i dziennikarstwo. Od 1998 r. Zakład wydaje w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego serię wydawniczą Komunikowanie i Media. Pracownicy zakładu są w gronie współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Badania i rozwój naukowy:

Główne kierunki badań: studia nad komunikowaniem politycznym, prawo prasowe i autorskie, studia nad językiem komunikowania politycznego, opinia publiczna, studia dziennikarskie. Zakład realizował miedzy innymi następujące projekty badawcze:

Projekt badawczy zakładu czerwiec – listopad 2005r.

Relacjonowanie kampanii wyborczych w 2005 r. przez główne polskie media opiniotwórcze (analiza zawaartości dzienników, tygodników, trzech audycji informacyjnych telewizyjnych / Wydarzenia, Fakty, Wiadomości/, portale internetowe i strony internetowe kandydatów. Wyjazd czterech  członków  Zakładu  na  XX  Światowy  Kongres  IPSA  w Fukuoce w Japonii.

„Media   in   Transition”   (2010-2012)   -  stan   i   kierunki  rozwoju  mediów  i  dziennikarstwa  w  Europie  Środkowej  i Wschodniej.

„Media Accountability and Transparency in Europe” (MediaAcT) (2010-2013) –rozpoznanie i analiza odpowiedzialności mediów w poszczególnych krajach europejskich; w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

“Journalism in change – professional journalistic cultures in Russia, Poland and Sweden” (2011-2014) - analiza zmian kultury dziennikarskiej oraz wpływu nowych technologii i presji ekonomicznej na codzienną pracę dziennikarzy.

„Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden” (2014-2016) - w toku realizacji.

Zakład zorganizował trzy konferencje naukowe:

11 marzec 2005 r., Wrocław: Hiszpańskie media masowe i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu.

13-16 czerwca 2005 r. Sympozjum Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgacie i Uniwersytetu Wrocławskiego nt. Die Rolle der Medien im Prozess der europaischen Integration – Politische Chancen und Risiken .

30-31 marzec 2006 r.,  Wrocław:  50 lat  badań  nad  komunikowaniem  i  mediami  w  Polsce:  stan  obecny,  wyzwania  i perspektywy.

Współpraca międzynarodowa:

Zakład utrzymuje kontakty naukowe  z  wieloma  krajowymi  i  zagranicznymi  ośrodkami  zajmującymi  się  badaniami  i kształceniem w zakresie komunikowania społecznego i dziennikarstwa.

Program Sokrates

Studenci prowadzonej przez Zakład specjalizacji komunikowanie społeczne i dziennikarstwo corocznie wyjeżdżają na specjalistyczne stypendia zagraniczne w ramach programu Socrates – Erasmus. Wśród uczelni partnerskich znajdują się:

Działalność w towarzystwach naukowych:

Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w działalności towarzystw naukowych politologicznych i komunikologicznych – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Kierownik Zakładu, prof. dr hab. Bogusława Dobek – Ostrowska, pełni obecnie funkcję Sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Działalność dydaktyczna:

Zakład sprawuje nadzór nad specjalnością dziennikarską i zajęcia dydaktyczne są prowadzone głównie na tej specjalności: komunikowanie społeczne, systemy medialne, teoria komunikowania masowego, komunikowanie polityczne, kultura języka polskiego, dziennikarski warsztat językowy, opinia publiczna, prawo prasowe i autorskie, warsztaty dziennikarskie, promocja i reklama, badanie mediów.