wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną

Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną

Pracownicy zakładu:

Zakład powstał we wrześniu 2016 roku jako zespół badawczy, koncentrujący się na poznawczej eksploracji konfliktów, ekstremizmu i przemocy politycznej. Do tej pory odpowiednie badania realizowane były w Instytucie Politologii głównie w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Politycznych, jednak ograniczanie się do perspektywy internacjologicznej w późnowestfalskim świecie zacierania się granic między tym, co "wewnętrzne" i "zewnętrzne" coraz silniej ujawniało swoją anachroniczność. W centrum zainteresowań badawczych zakładu znajduje się zjawisko przemocy politycznej: jej poszczególne przejawy i formy, ich podłoże i etiologia, uwarunkowania, anatomia, dynamika, podmioty, ofiary, środowiska, konteksty i efekty. Zadaniem naszego zespołu badawczego jest zatem badanie spektrum konfliktów i przemocy politycznej, zachodzącej w rozmaitych środowiskach, relacjach i konfiguracjach (poziom globalny, regionalny i lokalny; relacje państwo-państwo; państwo-aktorzy niepaństwowi, aktorzy niepaństwowi-aktorzy niepaństwowi). Dotyczy to zarówno konwencjonalnych konfliktów zbrojnych, jak tzw. konfliktów o niskiej intensywności, wojen domowych, rebelii, zamieszek, terroryzmu, polityki terroru, ludobójstwa, czy ciężkich naruszeń praw człowieka. W obszarze zainteresowań badawczych zakładu są również te zjawiska, prawidłowości, mechanizmy, dysfunkcje i kierunki ewolucji systemu międzynarodowego, które  realnie lub potencjalnie generują konflikty polityczne, grożące wybuchem przemocy politycznej, a także szeroko rozumiane skutki takich konfliktów, np. "eksport destabilizacji", presja migracyjna, dekonsolidacja systemów politycznych i sojuszy, ewolucja dyskursu i praktyki bezpieczeństwa.

 Dydaktyka:

Problematyka przemocy politycznej stanowi istotną część krajobrazu współczesności i nieprzypadkowo budzi zainteresowanie studentów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanych przez naszych dydaktyków przedmiotach i pakietach dydaktycznych. Nasz zakład prowadzi następujące przedmioty, związane ze swoim profilem badawczym, na kierunkach Politologia, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Zarządzanie projektami społecznymi, Dyplomacja Europejska, Europeistyka:

Współpraca z innymi ośrodkami i instytucjami

Członkowie naszego zakładu współpracują z szeroką gamą instytucji zajmujących się m.in. problematyką zagrożeń bezpieczeństwa, konfliktów i przemocy politycznej: MSZ, MON, BBN, NATO, Komisja Europejska, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego, Lindenwood University, Technische Universitat Dresden,