wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Kamil Glinka

avatar

dr hab. Kamil Glinka

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Gabinet: 208

Telefon: 71 375 5248

Adres e-mail: kamil.glinka2@uwr.edu.pl

social media ORCID:0000-0002-4983-9697

Konsultacje:

w semestrze letnim 2024

 • Poniedziałek: 10.30-11.30, gabinet 208
 • Czwartek: 15.00-16.00, Teams

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
11.30-13.00
APS2 rok: 2
Campaigns and elections ćw 30 godz.
sala: 110
13.45-15.15
PS1 rok: 2
Polityka lokalna ćw 30 godz.
sala: 217
15.30-17.00
PS1 rok: 2
Polityka lokalna ćw 30 godz.
sala: 217
17.15-18.45
PS1 rok: 2
Planowanie strategii marketingowych ćw 30 godz.
sala: 217
19.00-20.30
PS1 rok: 3
Seminarium licencjackie MP1 SL 30 godz.
sala: 217
wtorek
08.00-09.30
APS1 rok: 2
Public Administration ćw 30 godz.
sala: 119
09.45-11.15
APS1 rok: 2
Self-government and Local Policy ćw 30 godz.
sala: 120
11.30-13.00
APS2 rok: 2
Local marketing ćw 22 godz.
sala: 114
13.45-15.15
ZPS1 rok: 2
Podstawy marketingu ćw - gr.2 30 godz.
sala: 105
15.30-17.00
PS1 rok: 1
Podstawy marketingu ćw - gr. 1 30 godz.
sala: 215

Zainteresowania naukowe:

 • public governance
 • teoria i praktyka rozwoju lokalnego
 • polityka miejska
 • komunikowanie publiczne
 • marketing polityczny i terytorialny

1. K. Glinka, Przeskalowanie urban governance. Doświadczenia miast wojewódzkich w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023. 

2. K. Glinka (ed.), Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny 2020, vol. 8, iss. 2.

3. K. Glinka (ed.), Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine, Peter Lang Publishing Group, Berlin 2020.

4. K. Glinka, Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

5a. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

5b. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Religionsfreiheitsraum im Polen, Tschechien und im Deutschland. Politologisches Studium, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

5c. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Prostor náboženské svobody v Polsku, České republice a Německu. Politologicka studie, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

6. M. Nowina Konopka, K. Glinka, R. Miernik (red.), Populizm jako narządzie marketingu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017.

7. R. Wiszniowski, K. Glinka (ed.), New Public Governance in the Visegrád Group (V4), Wydawnictwo Adam Marszałek, Series: Biblioteka Atheaneum, Toruń 2015.

1. International Political Science Association (IPSA) (2021-2022)

2. ECPR Standing Group on:

- Local Government and Politics; Political Communication; Central and East European Politics; Participation and Mobilisation

3: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP):

- członek rady Sekcji Administracji i Polityk Publicznych,

- członek komisji rewizyjnej o/Wrocław (2019-2022)

4. Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego (PTMP)

5. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (PNTM)

6. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu (TEO)

7. Metroplitan Governance and Strategies METREX Expert Group 

1. "Urban Post-COVID Recovery in the V4 Countries" - międzynarodowy projekt badawczy (Strategic Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2022-2025), realizowany w ramach współpracy uczelni i instytucji: Uniwersytet Wrocławski - lider, Metropolitní univerzita Praha (Czechy), Západočeská univerzita v Plzni (Czechy), Univerzita Komenského v Bratislave (Słowacja), Szegedi Tudományegyetem (Węgry), Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, METREX The Network of European Metropolitan Regions and Areas (Francja), Urząd Miejski Wrocławia; funkcja: kierownik projektu

Strona projektu: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Post-COVID-Recovery-in-the-V4-Countries

2. "European Metropolises in Response to COVID-19 (Post)Pandemic Crisis - Recovery, Renewal and Resilience" - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Bernard Steinacher Fellowship 2022-2023 ufundowanego przez METREX Network of European Metropolitan Regions and Areas (2022-2023); funkcja: kierownik projektu, stypendysta 

3. "Strengthening the European integration of academic networks in V4 and EP/Western Balkans" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2023), realizowany w ramach współpracy uczelni i instytucji: European University Institute (EUI) we Florencji (Włochy) - lider, Univerzita Komenského v Bratislave (Słowacja), Karlova Univerzita (Czechy), Magyar Nemzeti Levéltár (Węgry), Универзитет у Београду/University of Belgrade (Serbia), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski; funkcja: partner projektu

4. "Covering Cohesion Policy in Europe - Training MOOC for European Journalism Students (COPE)" - międzynarodowy projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej (2023-2024), realizowany w ramach współpracy uczelni i instytucji: Technische Universität Dortmund (Niemcy) - lider, The European Journalism Training Association (Belgia), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/The Aristotle University of Thessaloniki (Grecja), AP Hogeschool Antwerpen (Holandia), Universidade do Porto (Portugalia), Universitatea Babeș-Bolyai (Rumunia), Arena for Journalism in Europe (Holandia),  Uniwersytet Wrocławski; funkcja: wykonawca projektu

5. "Communication paradigm of urban governance. Lessons from the Czech Republic" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach I edycji konkursu "Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (2022), realizowany na Masarykova univerzita (Czechy); funkcja: kierownik projektu

6. "Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” - konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) Uniwersytetu Wrocławskiego (2021); laureat I edycji konkursu 

7. "Urban dimension of European Community's policy - genesis and evolution" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach International Visegrad Fund Research Grant Programme 2021-2022, realizowany na European University Institute (EUI) we Florencji, Historical Archives of the European Union (HAEU) (2022); funkcja: kierownik projektu

8. "The Heritage of Central and Eastern Europe" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022-2023), realizowany w ramach współpracy uczelni i instytucji: Uniwersytet Jagielloński - lider, Akademie věd České republiky (Czechy), Univerzita Karlova (Czechy), Západočeská univerzita v Plzni (Czechy), Metropolitní univerzita Praha (Czechy), Pécsi Tudományegyetem (Węgry), Univerzita Komenského v Bratislave (Słowacja), Latvijas Universitāte (Łotwa), The Saints Ciril and Methodius University in Skopje (Macedonia Północna), University Centre of Excellence „Interacting Minds, Societies, Environments”, IMSErt (Polska), Uniwersytet Wrocławski; funkcja: wykonawca projektu

9. "Entrepreneurship Weekend - V4 Entrepreneurship experience" - międzynarodowy projekt (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2021), realizowany w ramach współpracy uczelni: Universum College (Kosovo) - lider, Metropolitní univerzita v Praze (Czechy), A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Węgry), Uniwersytet Wrocławski; funkcja: wykonawca projektu 

10. ''Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm)'' - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA (2020-2022); funkcja: kierownik projektu

11. Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich II stopnia, zespołowa, za osiągnięcia organizacyjne (2020, 2022); laureat nagrody

12. Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich II stopnia, indywidualna, za osiągnięcia naukowe (2023): laureat nagrody

13. "Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2019-2021), realizowany w ramach współpracy uczelni i instytucji: Uniwersytet Wrocławski - lider, Masarykova univerzita (Czechy), Metropolitní univerzita Praha (Czechy), Trnavská univerzita v Trnave (Słowacja), Szegedi Tudományegyetem (Węgry), Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (Ukraina); funkcja: kierownik projektu

Strona projektu: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Policy-System-in-the-Strategic-Perspective-from-V4-to-Ukraine

14. "Understanding Identities and Regions. Perspectives on V4 and WB" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2018-2020), realizowany w ramach współpracy uczelni: Andrássy University Budapest (Węgry) - lider, Central European University (Węgry), Metropolitní univerzita Praha (Czechy), Univerzitet u Sarajevu (Bośnia i Hercegowina), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski; funkcja: wykonawca projektu

15. "Polityka miejska - ograniczenia i możliwości implementacji w badaniach politologicznych" - projekt badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych w drodze konkursu na projekty wewnętrzne w ramach subwencji badawczej przeznaczonej na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2019 (2019); funkcja: kierownik projektu

16. "Observatory on Local Autonomy (OLA)" - międzynarodowa sieć badawcza kierowana przez prof. Stephane'a Guerarda w ramach CERAPS (CNRS i Universite de Lille); funkcja: członek sieci, lider OLA Wrocław 

17. "Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)" - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (2014-2017); funkcja: wykonawca projektu

18. "New Public Governance in the Visegrad Group (V4)" - międzynarodowy projekt badawczy (Small Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2015), realizowany w ramach współpracy uczelni: Uniwersytet Wrocławski - lider, Metropolitní univerzita Praha (Czechy), Univerzita Komenského v Bratislave (Słowacja), Szegedi Tudományegyetem (Węgry); funkcja: wykonawca projektu

19. "Transformation.doc" - program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiający realizację pobytu na uczelni z pierwszej setki Academic Ranking of World Universities (tzw. ranking szanghajski) - University in Lund (Szwecja) (2015); laureat programu

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: