wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Kamil Glinka

avatar

dr Kamil Glinka

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Gabinet: 208

Telefon: 71 375 5248

Adres e-mail: kamil.glinka2@uwr.edu.pl

social media ORCID:0000-0002-4983-9697

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2022/2023:

 • poniedziałek: 15.15-16.15, gabinet 208
 • czwartek: 15.15-16.15, Teams

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
09.45-11.15
ZPS_S2 rok: 1
Organizowanie funduszy projektowych ćw gr.1 30 godz.
sala: 25
11.30-13.00
PS1 rok: 2
Negocjacje ćw - gr. 1 30 godz.
sala: 120
13.45-15.15
PS1 rok: 2
Negocjacje ćw - gr. 2 30 godz.
sala: Aula B
17.15-18.45
PS2 rok: 2
Public Relations ćw 30 godz.
sala: 119
wtorek
09.45-11.15
ZPS_S2 rok: 1
Organizowanie funduszy projektowych ćw gr.2 30 godz.
sala: 23
17.15-18.45
PS1 rok: 2
Wprowadzenie do marketingu politycznego ćw 20 godz.
sala: 221

Zainteresowania naukowe:

 • public governance
 • teoria i praktyka rozwoju lokalnego
 • polityka miejska
 • komunikowanie publiczne
 • marketing polityczny i terytorialny

1. K. Glinka (ed.), Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny 2020, vol. 8, iss. 2.

2. K. Glinka (ed.), Urban Policy System in Strategic Perspective: From V4 to Ukraine, Peter Lang Publishing Group, Berlin 2020.

3. K. Glinka, Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

4a. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

4b. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Religionsfreiheitsraum im Polen, Tschechien und im Deutschland. Politologisches Studium, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

4c. R. Wiszniowski, M. Babińska, K. Glinka, Prostor náboženské svobody v Polsku, České republice a Německu. Politologicka studie, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017.

5. M. Nowina Konopka, K. Glinka, R. Miernik (red.), Populizm jako narządzie marketingu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017.

6. R. Wiszniowski, K. Glinka (ed.), New Public Governance in the Visegrád Group (V4), Wydawnictwo Adam Marszałek, Series: Biblioteka Atheaneum, Toruń 2015.

1. "Urban Post-COVID Recovery in the V4 Countries" - międzynarodowy projekt badawczy (Strategic Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2022-2025); kierownik projektu

Strona projektu: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Post-COVID-Recovery-in-the-V4-Countries

2. "European Metropolises in Response to COVID-19 (Post)Pandemic Crisis - Recovery, Renewal and Resilience" - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Bernard Steinacher Fellowship ufundowanego przez Network of European Metropolitan Regions and Areas, METREX (2022-2023); kierownik projektu, stypendysta 

3. "Preparation and implementation of a course on the EU and on EU Cohesion policy for higher education institutions teaching journalism" - międzynarodowy projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej (Directorate-General Regional and Urban Policy, DE REGIO) (2023-2024); wykonawca projektu

4. "Communication paradigm of urban governance. Lessons from the Czech Republic" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany w I edycji konkursu "Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (2022); kierownik projektu

5. "Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” - konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) (2021); laureat I edycji konkursu 

6. "Urban dimension of European Community's policy - genesis and evolution" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach International Visegrad Fund Research Grant Programme 2021-2022, realizowany na European University Institute (EUI) we Florencji (2022); kierownik projektu

7. "The Heritage of Central and Eastern Europe" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022); wykonawca projektu

8. "Entrepreneurship Weekend - V4 Entrepreneurship experience" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2021); kierownik projektu 

9. ''Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm)'' - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA (2020-2022); kierownik projektu

10. Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego II stopnia dla nauczycieli akademickich (2020); laureat nagrody

11. "Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2019-2021); kierownik projektu

Strona projektu: https://politologia.uni.wroc.pl/Projekty/Urban-Policy-System-in-the-Strategic-Perspective-from-V4-to-Ukraine

12. "Understanding Identities and Regions. Perspectives on V4 and WB" - międzynarodowy projekt badawczy (Visegrad+ Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2018-2020); kierownik projektu

13. "Polityka miejska - ograniczenia i możliwości implementacji w badaniach politologicznych" - projekt badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych w drodze konkursu na projekty wewnętrzne (2019); kierownik projektu

14. "Observatory on Local Autonomy (OLA)" - międzynarodowa sieć badawcza kierowana przez prof. Stephane'a Guerarda w ramach CERAPS (CNRS i Universite de Lille); członek sieci, lider OLA Wrocław 

15. "Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)" - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (2014-2017); wykonawca projektu

16. "New Public Governance in the Visegrad Group (V4)" - międzynarodowy projekt badawczy (Small Grant) finansowany przez International Visegrad Fund (2015); główny wykonawca projektu

17. "Transformation.doc" - program MNiSW umożliwiający realizację pobytu na uczelni z pierwszej setki Academic Ranking of World Universities (tzw. ranking szanghajski) - University in Lund (2015); laureat programu

International Political Science Association (IPSA)

ECPR Standing Group on: Local Government and Politics; Political Communication; Central and East European Politics

METREX Expert Group on Metropolitan Governance and Strategies  

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) - członek rady Sekcji Administracji i Polityk Publicznych 

Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego (PTMP)

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (PNTM)

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu (TEO)

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: