wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Kamil Glinka

dr Kamil Glinka

Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych

Gabinet: 208

Telefon: 71 375 5248

Adres e-mail: kamil.glinka2@uwr.edu.pl

social media ORCID:0000-0002-4983-9697

Konsultacje:

w semestrze letnim 2020:

 • Poniedziałek: 13.00-15.00

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
09.45-11.15
APS2 rok: 2
Local marketing ćw 22 godz.
sala: 27
11.30-13.00
APS1 rok: 2
Self-government and Local Policy ćw 30 godz.
sala: 105
15.30-17.00
APS1 rok: 2
Public Administration ćw 30 godz.
sala: 112
wtorek
11.30-13.00
APS2 rok: 1
Art of negotiation ćw 30 godz.
sala: 223
13.45-15.15
APS1 rok: 3
Marketing in public Sector ćw 30 godz.
sala: 120
15.30-17.00
APS1 rok: 3
Political Marketing ćw 15 godz.
sala: 120
17.15-18.45
ZPS1 rok: 1i2
Strategie gier decyzyjnych P15 ćw 20 godz.
sala: 116

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie publiczne
 • teoria i praktyka rozwoju lokalnego
 • polityka miejska
 • komunikowanie masowe
 • marketing polityczny
 • marketing terytorialny

1. "Urban Policy System in the Strategic Perspective - from V4 to Ukraine" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez International Visegrad Fund (2019-2020); funkcja: kierownik projektu

2. "Understanding Identities and Regions. Perspectives on V4 and WB" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez International Visegrad Fund (2018-2020); funkcja: wykonawca projektu

3. "Observatory on Local Autonomy (OLA)" - międzynarodowa sieć badawcza kierowana przez prof. Stephane'a Guerarda w ramach CERAPS (CNRS i Universite de Lille); funkcja: członek sieci

4. "Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)" - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (2014-2017); funkcja: wykonawca projektu

5. "New Public Governance in the Visegrad Group (V4)" - międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez International Visegrad Fund (2015); funkcja: główny wykonawca projektu

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), O/Wrocław - członek komisji rewizyjnej

Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego (PTMP)

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (PNTM)

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu (TEO)

1. Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

2. Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2017 (współautorzy: R. Wiszniowski, M. Babińska).

3. Populizm jako narządzie marketingu politycznego, pod red. M. Nowina Konopki, K. Glinki, R. Miernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017.

4. New Public Governance in the Visegrád Group (V4), eds. by R. Wiszniowski, K. Glinka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Series: Biblioteka Atheaneum, Toruń 2015.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: