wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Awanse naukowe > Przewody doktorskie > Przewód doktorski mgr Yuliyi LESYK-SZKUTNIK

Przewód doktorski mgr Yuliyi LESYK-SZKUTNIK

Temat: Polityka etniczna i mniejszości narodowe w Gruzji. Geneza problemu – uwarunkowania polityczne – stan obecny.

Promotor: Dr hab. Larysa Leshchenko, prof. UWr.

Promotor pomocniczy: dr Helena Giebień

Recenzenci:

Streszczenia rozprawy doktorskiej:

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 4/07/2016

Wyznaczenie recenzentów: 14/06/2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 25/10/2019

Publiczna obrona:

Nadanie stopnia doktora: