wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Projekty > Network model of the cabinet coalitions formation > WYKONAWCY

 

 

Wykonawcy_Antoszewski Andrzej Antoszewski – profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie comparative politics oraz teorii polityki. Jego zainteresowania badawcze obejmują systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, praktykę funkcjonowania partii politycznych oraz modele demokracji. Jest autorem kilkuset prac: monografii, rozdziałów i artykułów publikowanych w renomowanych wydawnictwach międzynarodowych i krajowych (m.in. Cambridge University Press, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo Sejmowe). Za swoją działalność naukową został uhonorowany licznymi nagrodami, w tym nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2011) oraz nagrodą im. Jana Baszkiewicza za monografię „Współczesne teorie demokracji” (2017). W latach 1996–1999 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, do 2017 roku był także kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych na tej uczelni. 

Wykonawcy_ZukiewiczPrzemysław Żukiewicz – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie systemów politycznych i prawa konstytucyjnego. Prowadzi badania w obszarach comparative politics, komunikacji politycznej, gender & queer politics oraz polityki mobilności. Wykorzystuje w nich nowoczesne technologie umożliwiające analizy sieci oraz dużych zbiorów danych. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i krajowych. Realizował projekty badawcze wspierane przez Unię Europejską (Horizon 2020), Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Wyższego i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Przebywał na stażach, kwerendach i wykładach gościnnych na uniwersytetach w Irlandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Albanii, na Litwie i Ukrainie. W kadencji 2016–2019 był sekretarzem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, obecnie jest prezesem zarządu Centrum Sieci Społecznych. 

 mz_1Mateusz Zieliński - adiunkt w Zakładzie Teorii Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent prestiżowego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Od kilku lat zajmuje się zastosowaniem badań sieciowych w naukach o polityce, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Python, R czy SQL. Jest współautorem dwóch monografii oraz kilku artykułów poświęconych temu zagadnieniu oraz wielu innych publikacji naukowcyh, głównie z zakresu badań dyskursów politycznych z wykorzystaniem podejść text mining oraz natural language processing. Dodatkowo interesuje się filozofią polityki oraz wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu publicznym. W ramach grantów m.in. Narodowego Centrum Nauki realizował badania w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 36300031_1933140560086745_3596272255488753664_oKatarzyna Domagała – doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania w zakresie fluktuacji wewnątrzparlamentarnych (party switching, replacement) w parlamentach europejskich. W jej badaniach zastosowanie znajduje analiza sieci społecznych (Social Network Analysis), pozwalająca na eksplorację dużych zbiorów danych. Jest autorką i współautorką monografii naukowej oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i krajowych. Odbyła staż na Uniwersytecie w Belgradzie i Prisztinie. Jest stypendystką grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, dzięki którym prowadziła badania m.in. w Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Jest laureatką prestiżowego konkursu Top Minds organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbritghta. Wiceprezeska zarządu Centrum Sieci Społecznych.