wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Projekty > Network model of the cabinet coalitions formation > REZULTATY

OSIĄGNIĘCIA PROJEKTU

Osiągnięcia priorytetowe:

Osiągnięcia dodatkowe:

REZULTATY PROJEKTU

Opublikowane:

P. Żukiewicz, M. Zieliński, K. Domagała, Social Network Analysis as a research method in political science. An attempt to use it in coalition research, “Przegląd Politologiczny”, r. XXIII, nr 4 (2018), s. 39–50, link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/17040/16844.

P. Żukiewicz, Negocjacje koalicyjne w systemie westminsterskim – przypadek Nowej Zelandii, „Studia Politologiczne”, vol. 53 (2019), s. 46–63, link: http://www.studiapolitologiczne.pl/pdf-115348-44591?filename=Negocjacje%20koalicyjnew.pdf,

P. Żukiewicz, Umowa poparcia dla rządu mniejszościowego – zagrożenie dla demokracji westminsterskiej? Przypadek brytyjskiego porozumienia Partii Konserwatywnej i Demokratycznej Partii Unionistycznej z 2017 roku, „Studia Politologiczne”, vol. 47 (2018), s. 54–67, link: http://www.studiapolitologiczne.pl/pdf-115573-44875?filename=Umowa%20poparcia%20dla%20rzadu.pdf.

K. Domagała, M. Zieliński, Transparency of the Polish Government Structure in the Network Perspective, “Roczniki Nauk Społecznych”, vol. 45, no. 3 (2017), s. 139–154, link: http://www.czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/article/download/8501/8602.

A. Antoszewski, Suwerenność ludu – podejście liberalne, (w:) P. Stawarz, T. Wallas, K. Wojtaszczyk (red.), Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 25–39.

A. Antoszewski, Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, (w:) K. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej, Warszawa 2018, s. 51– 67.

W druku:

A. Antoszewski, P. Żukiewicz, M. Zieliński, K. Domagała, Formation of Government Coalition in Westminster Democracies. Towards a Network Approach, Peter Lang, Bern – Brussels – New York – Oxford 2020.

P. Żukiewicz, Sojusze w systemie politycznym Nowej Zelandii – od klasycznych do sieciowych porozumień, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020.

K. Domagała, Dlaczego koalicje nie powstają, chociaż mogłyby? Analiza przypadku Kanady z przełomu 2008 i 2009 roku, „Roczniki Nauk Społecznych”, vol. () 2020.

W przygotowaniu:

P. Żukiewicz, Beyond coalition agreements: contract parliamentarism revisited.

P. Żukiewicz, M. Zieliński, K. Domagała, The game of prestige. Coalition bargaining as a forerunner of an undemocratic turn in the Polish political system.

Konferencje i seminaria międzynarodowe

30.05-1.06.2017: Przemysław Żukiewicz, Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, Transparency of the Polish Government Structure after 2015 in the Network Perspective, Toronto / Ryerson University – Canadian Political Science Association / 89th Annual Conference.

24-27.05.2017: Mateusz Zieliński, Katrzyna Domagała, Institutionalizing social divisions - Poland after 2015 elections, Nicosia / University of Cyprus – International Political Studies Association (IPSA) Joint Colloquium of Research Committees 14, 28, and 13 “Democratization and Constitutional Design in Divided Societies”.

14-15.09.2017: Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, Clientelism in the Pre-electoral Coalition Formation Process - Network Analysis of 2014 Law and Justice - Solidarity Poland - Poland Together Coalition, Wrocław / Uniwersytet Wrocławski - 22nd Annual Conference of the Central European Political Science Association

14-15.09.2017: Przemysław Żukiewicz, moderacja panelu: Pre-electoral and Cabinet Coalitions in the CEE Countries, Wrocław / Uniwersytet Wrocławski - 22nd Annual Conference of the Central European Political Science Association

9-10.11.2017: Przemysław Żukiewicz, Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, An attempt to institutionalize power-sharig – lesson from Canada, Belfast / Queen's University Belfast – Workshop: “Exclusion amid Inclusion?: How Power Sharing Engages Non-Dominant Communities”.

1.12.2017: Przemysław Żukiewicz, Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, Coalition Formation Process in the Network Perspective. The Canadian Case, Dunedin-New Zealand / New Zealand Political Studies Association Annual Conference.

21-25.07.2018: Andrzej Antoszewski, Przemysław Żukiewicz, Political leaders in a network model of the cabinet coalition formation. Case study, Brisbane – 25th World Congress of Political Science.

Konferencje i seminaria krajowe

26.10.2016: Mateusz Zieliński, Analiza sieciowa w badaniach nad procesami formowania koalicji gabinetowych, Wrocław – Uniwersytet Wrocławski / PTNP – Seminarium „Wykorzystanie analizy sieciowej w badaniach politologicznych i komunikologicznych”.

21.04.2017: Przemysław Żukiewicz, Katarzyna Domagała, Medialny obraz formowania koalicji gabinetowej po wyborach parlamentarnych w 2016 roku w Republice Serbii, Warszawa / Uniwersytet Warszawski – Konferencja „Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy”.

29.06.2017: Przemysław Żukiewicz, Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, System polityczny Kanady na przełomie XX i XXI wieku: liderzy, partie, koalicje, Wrocław / Uniwersytet Wrocławski / seminarium PTNP – seminarium naukowe podczas wspólnego posiedzenia Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

18.09.2018: Andrzej Antoszewski, Państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany, Lublin / UMCS / IV Ogólnopolski Kongres Politologii / wystąpienie na sesji plenarnej

19.09.2018: Przemysław Żukiewicz, Kategoria przypadku w badaniach politologicznych z wykorzystaniem Social Network Analysis, Lublin / UMCS / IV Ogólnopolski Kongres Politologii.

19.09.2018: Mateusz Zieliński, Nowi istotni aktorzy? Ewolucja roli „partii małych” w demokracjach westminsterskich, Lublin / UMCS / IV Ogólnopolski Kongres Politologii.

19.09.2018: Andrzej Antoszewski, Przemysław Żukiewicz, Katarzyna Domagała, Mateusz Zieliński, Koalicje w demokracjach westminsterskich: reguły i anomalie, przygotowanie i moderacja panelu, Lublin / UMCS / IV Ogólnopolski Kongres Politologii.

9.10.2019: Przemysław Żukiewicz, Mateusz Zieliński, Katarzyna Domagała, Role kobiet w sieciowym modelu formowania koalicji gabinetowych, Warszawa / UW, Konferencja „Płeć, ciało i tożsamość w dyskursach wyborczych”.

Galeria zdjęć

New

New Zealand Post-Election 2017 Conference - with Jacinda Ardern, Wellington 2017.

New

New Zealand Political Studies Association Annual Conference, Dunedin 2017.

Canadian

Canadian Political Science Association Annual Conference, Toronto 2017.

IPSA

IPSA World Congress of Political Science, Brisbane 2018.