wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Piotr Sula

Konsultacje:

 • w semestrze letnim 2024

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
13.45-15.15
APS1 rok: 1
Politics and religion ćw 20 godz.
sala: 26
wtorek
09.45-11.15
APS1 rok: 1
Political Systems of Western Europe wykład 30 godz.
sala: 27
11.30-13.00
APS1 rok: 2
Parties and Party Systems wykład 30 godz.
sala: 27
13.45-15.15
APS1 rok: 1
Political Systems of Western Europe ćw 30 godz.
sala: 27

Funkcje:

 • zastępca dyrektora Instytutu Politologii ds. nauki i rozwoju

Zainteresowania naukowe:

 • systemy polityczne, partie polityczne

Obecnie realizowane tematy

Attila Gökhun Dayıoğlu: Mainstreamisation of Populist Radical Right Politics in Hungary 

- Fatma Alakbarova: Civil Disobedience in Non-Democratic Regimes: The Cases of Azerbaijan and Russia (od października 2019)

- Harun Güney Akgül: The Evolution of Public Sphere in Turkey since 2002 (od października 2017),

-  Aleksandr Kuklin: NGO’s participation in the development and implementation of social policy at the regional and national 
level. The cases of Russia and Poland. 

Obronione prace doktorskie:

- Andrey Tikhonov: Polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzrokową jako podmiot polityki po 2003 r. (pażdziernik 2016 - 1 lipca 2022),

Pozostała aktywność

Wybrane publikacje

 • Piotr Sula, Diligent or just smart students? Small governmental parties’ approach to the European Semester in Poland, Politics in Central Europe, Vol. 17 (4). https://doi.org/10.2478/pce-2021-0040
 • Piotr Sula, Małgorzata Madej, Kamil Błaszczyński, In the shadow of plagues: 2020 presidential elections in Poland, Przegląd Politologiczny, 2021, Vol. 2, 27-45. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.3 
 • Piotr Sula, Małgorzata Madej, A dress rehearsal : European elections in Poland before the parliamentary race [w:] Radu Carp, Cristina Matiuța (eds.). 2019 European elections : the EU party democracy and the challenge of national populism. Leiden; Boston: Brill, 2020, 155-168 ISBN 978-90-04-43514-8 doi: 10.1163/9789004435148_012  
 • Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej w latach 1989 – 2016, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 218, DOI: 10.12797/9788376388991 
 • P. Sula, The 2014 European Elections. The case of Poland, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Vol. XIV, No. 3, ss. 395-406.
 • P. Sula, Między partią etniczną, etnoregionalną a modelem catch-all? Ruch Praw i Swobód w Bułgarii, [w:] J. Iwanek, W. Wojtasik (red.), Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej.Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, ss. 89-101.
 • P. Sula Sukcesy partii - porażki wyborców. Responsywność polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Studia Nad Współczesnymi Systemami Politycznymi. Tom I. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014:  Wydawnictwo Adam Marszałek. 
 • P. Sula, Widmo krąży na Węgrzech – widmo lepszych Węgier czy innej polityki? [w:] A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, s. od 37 do 55.
 • P. Sula, A. Szumigalska, The Guardian of the Chandelier or a Powerful Statesman? The Historical, Cultural and Legislative Determinants of the Political Role of the President of Poland, [w:] Vit Hlousek (red.), Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, Brno: Masaryk University Monographs Series No. 56, ss. 101-119.
 • P. Sula (red.) Political Science: An Anthology. Publikacja elektroniczna, Wrocław 2013.
 • P. Sula, Wpływ kapitału społecznego na efektywność administracji publicznej. [w:] D. Moroń (red.) Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012, ss. 77-86.
 • P. Sula, From movements to institutions? The twenty-year history of political parties in new democracies in Central and Eastern Europe, [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 45-57.
 • P. Sula, Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach, Wrocławskie Studia Politologiczne, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 39-47.
 • P. Sula, Role of social dialogue institution in the time of crisis. The case of Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Macroeconomics, ed. by Marian Noga, Economics 9, UE Wrocław 2010, ss. 210-219.
 • P. Sula, Opozycja polityczna w Polsce po 1989 r., [w:] A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, Wrocław 2010, ss. 193-205.
 • P. Sula, Poland – Greening the European Economy: responses and initiatives by Member States and social partners, Publication date: 18-09-2009,.
 • P. Sula, Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions – Poland, Publication date: 27-04-2010.
 • Publications prepared for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) 
 

Granty

 1. 2019-2020 Small parties in European governments: http://www.smallparties.uni.wroc.pl/
 2. Partie małe w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej (N N116 460140), okres realizacji projektu: 2011-2014, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu.
 3. Między tradycją a modernizacją: budowanie demokracji i bezpieczeństwa na Kaukazie, okres realizacji projektu: 2012-2013, projekt finansowany przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Granty na granty”; kierownik wspólnie z dr Moniką Wichłacz.
 4. Projekt badawczy Kamienie pamięci (09970/17/FPK/DDK), realizowany przez Muzeum Gross – Rosen, okres udziału w realizacji projektu: 2017, projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonawca w projekcie
 5. Visegrad University Studies Grant (61450025), okres realizacji projektu: 2016 – 2018, projekt finansowany przez International Visegrad Fund; wykonawca w projekcie, kierowanym przez Ladislava Cabadę na Metropolitan University Prague,
 6. Projekt Monitorowania Stosunków Przemysłowych w Polsce realizowany przez Instytut Spraw Publicznych, projekt finansowany przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, wykonawca w projekcie w latach 2004 – 2010,
 7. Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty (N N 116 332535), 2008 – 2009, wykonawca w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Andrzej Antoszewskiego i finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 8. Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Struktura powiązań sieciowych oraz możliwości zarządzania nimi na przykładzie WKDS, okres realizacji projektu: w latach 2004 – 2005, wykonawca w projekcie, kierowanym przez dr hab. Jacka Srokę, finansowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia naukowe,
 • 2007 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne (indywidualna)
 • 2008 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne,
 • 2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne i dydaktyczne (nagroda zespołowa),
 • 2010 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne,
 • 2011 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne,
 • 2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne (nagroda zespołowa),
 • 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne (nagroda zespołowa),
 • 2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne (nagroda zespołowa),
 • 2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia organizacyjne (nagroda zespołowa),
 • 2015 - Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2019 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągniecia naukowe

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • 2004 - 2011 - współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie w ramach projektu Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych,
 • od 2014 - ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

Członkostwo  w  międzynarodowych  i  krajowych  organizacjach  oraz  towarzystwach naukowych

 1. European Consortium for Political Research, od 2012 r., członek stałych grup: Political Parties oraz Presidential Politics.
 2. International Political Science Association, członkostwo w latach 2016-2017.
 3. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, członek oddziału wrocławskiego.

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: