wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Mateusz Zieliński

avatar

dr Mateusz Zieliński

Zakład Teorii Polityki

Gabinet: 214

Telefon: 71 375 5248

Adres e-mail: mateusz.zielinski@uwr.edu.pl

social media //ORCID: 0000-0003-1958-3683

Konsultacje:

W semestrze letnim 2020

 • studia dzienne: poniedziałki 8.30-9.30; 15.15-16.15
 • studia zaoczne: sobota 11.15-13.15 (w terminach: 07.03; 04.04; 09.05; 06.06)

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
09.45-11.15
ZPS_S2 rok: 1
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektowym P1 ćw Analityk 15 godz.
sala: 204
11.30-13.00
ZPS1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw - gr. 1 30 godz.
sala: 204
13.45-15.15
ZPS_S2 rok: 2
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektowym P2 ćw Komunikat 15 godz.
sala: 204
środa
09.45-11.15
APS2 rok: 1
Digital media and online politics wykład 15 godz.
sala: 105
11.30-13.00
APS1 rok: 3
Introduction to Political Communication ćw 30 godz.
sala: 27
13.45-15.15
ZPS1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw - gr. 2 30 godz.
sala: 204
15.30-17.00
ZPS1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw - gr. 3 30 godz.
sala: 204
sobota
08.00-09.30
NZPS1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw - gr. 1 20 godz.
sala: 204
09.45-11.15
ZPS_N2 rok: 1
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektowym ćw 10 godz.
sala: 204
ZPS_N2 rok: 2
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektem ćw 10 godz.
sala: 204

Funkcje:

 • Prezes PTNP o/Wrocław

Zainteresowania naukowe:

 • ICT, programowanie, nowe media
 • Badania dyskursów politycznych
 • Teoria i filozofia polityki

Monografie: 

 Zieliński M., Krzysztan, B., Ufel, W.,  (red.) Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2016, ISBN 978-83-7977-248-3.
Zieliński M., Banaś M., Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej. Studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2007 roku, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe „ATLA 2”, Wrocław 2015, ISBN 978-83-65071-12-5.

Artykuły w czasopismach:  
Zieliński M., Żukiewicz P., Domagała K., Social network analysis as a research method in political science. An attempt to use it in coalition research, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, 2018, s. 39-50, ISSN: 1426-8876.   
Zieliński M., Banaś M., Perspektywa sieciowa w badaniach nad procesem formowania koalicji gabinetowej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 51, 2016, s. 64-82, ISSN: 15052192. 
 Zieliński M., Domagała K., Transparency of the Polish Government Structure in the Network Perspective, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 9 (45), vol. 3, 2017, s. 139-154, ISSN 0137-4176. 
 Zieliński M., Domagała K., Social divisions in discursive approach – political narrative of Law and Justice after 2015 parliamentary elections, „Political Preferences”, vol. 20, s. 5-22, p-ISSN 2450-873X . 
Zieliński M., Banaś M., Zmiana pozycji systemowej prezydenta miasta Legnica – wstęp do analizy sieci, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica”, nr 29, 2014, s.5974, ISSN: 1640-6818. 
 Zieliński M., Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 18, 2015, s. 134-148, ISSN: 1643-0328. 
 
Rozdziały w monografiach naukowych:  
 M. Zieliński, Budowa państwa cyfrowego – analiza systemowa, [w:] J. Raciborski red., Państwo w praktyce: style działania, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2017, s. 224-250, ISBN 978-83-7688-405-9. 
 M. Zieliński, Polityczność czy postmodernizm? Kierunki rozwoju wrocławskiej szkoły politologicznej, [w:] B. Krzysztan, W. Ufel, M. Zieliński, red., Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego,  Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2017, s. 71-97.. ISBN 978-83-7977-248-3. 
Zieliński M., Banaś M., Modelowanie procesu formowania koalicji gabinetowej w perspektywie sieciowej, [w:] K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski red., Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych – systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Gdańsk 2016, s. 78-104, ISBN: 978-83-64970-09-2. 
  Zieliński M., Inteligencja kolektywna oraz granice wirtualnej pamięci, [w:] A. Fiń, Ł. Kapralska red., Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej, Zakład Wydawniczy NOMOS,  Kraków 2015, s. 241-254, ISBN: 978-83-7688-369-4. 
 Zieliński M., Poza dychotomię techniczne – społeczne. Cyfrowe przeobrażenia współczesnych ruchów społecznych, [w:] Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, red. K. Wojtaszak, Szczecin 2014, s. 29-43, ISBN: 978-83-7867-242-5. 
 Zieliński M., Kompetencje cyfrowe społeczeństw w perspektywie wojen sieciowych, [w:] M. Bodziany red.,  Społeczeństwo a wojna: wojna – kryzys – bunty mas, Wyd. WSOWL, Wrocław 2014, s. 71-82, ISBN: 978-83-63900-26-7.

Ankieta ICT dla studentów

 • https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDCgYEcZAzeFErjcW0gdS0xBUM0NLQ1lLNVc2Uk9PS1dITVhKQlhUMEI1Ni4u

Technologia informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektowym:

- studia dzienne (ZPS_S2 rok 1; Analityk): 02.03; 16.03; 30.03; 20.04; 04.05; 18.05; 1.06; 15.06.

- studia dzienne (ZPS_S2 rok 2; Komunikat): 02.03; 16.03; 30.03; 20.04; 04.05; 18.05; 1.06; 15.06.

- studia zaoczne (ZPS_N2 rok 1): 07.03; 04.04; 25.04; 23.05; 13.06.

- studia zaoczne (ZPS_N2 rok 2): 29.02; 21.03; 18.04; 09.05; 06.06.

Digital media and online politics (lecture):

- full-time students and Erasmus (APS2 rok 1): 26.02; 11.03; 25.03; 08.04; 29.04; 13.05; 27.05; 18.06.

 

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: