wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Mateusz Zieliński

avatar

dr Mateusz Zieliński

Zakład Teorii Polityki

Gabinet: 314 - dydaktyka (konsultacje); 214 - projekty naukowe

Telefon: 71 375 5248

Adres e-mail: mateusz.zielinski@uwr.edu.pl

social media //ORCID: 0000-0003-1958-3683

Konsultacje:

W semestrze letnim 2024

 • Studia dzienna: poniedziałki 11.00 – 13.00
 • Studia zaoczne: soboty 11.30 - 13.30 (w dniach 9.03; 6.04; 11.05; 8.06)

Prowadzone przedmioty:

poniedziałek
15.30-17.00
ZPS_S2 rok: 1
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektowym ćw 15 godz.
sala: 118
17.15-18.45
ZPS1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw - gr. 2 30 godz.
sala: 204
czwartek
13.45-15.15
ZPS_S2 rok: 2
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektem ćw 15 godz.
sala: 204
sobota
13.45-15.15
ZPS_N1 rok: 2
Zajęcia komputerowe ćw 20 godz.
sala: 204
15.30-17.00
ZPS_N2 rok: 2
Technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu projektem ćw 10 godz.
sala: 204

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria reprezentacji politycznej
 • Badania dyskursów politycznych
 • ICT, programowanie, nowe media
 • Filozofia polityki

Monografie: 

 • Antoszewski, A., Żukiewicz, P., Zieliński, M. & Domagała, K. (2020), Formation of Goverment Coalition in Westminster Democracies. Towards a Network Approach, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, ISBN:978-3-631-80992-1
 • Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego (2016), red. B. Krzysztan, W. Ufel, M. Zieliński, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, ISBN 978-83-7977-248-3.
 • Banaś M., Zieliński M. (2015), Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej. Studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2007 roku, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe „ATLA 2”, ISBN 978-83-65071-12-5.

Artykuły i rozdziały:  

 • Zieliński, M. (2022), „Miejsce reprezentacji ludu w systemowej teorii demokracji”, w: System Polityczny: Teorie, Analizy, Areny, P. Żukiewicz, A. Alberski (red,), Wrocław, 97-112.
 • Żukiewicz, P., Zieliński, M. & Banaś, M. (2021), “Killing representative democracy? Party switching and MP’s replacements in the Polish parliament”, Romanian Journal of Political Science, 21(2), 39-52 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7903834 (IF=0.125)
 • Barczyszyn-Madziarz, P., Zieliński,M., (2021), “Media and Information Literacy of Students – Skills and Challenges in the Context of Political Preferences : The example of Poland”, Political Preferences, 28, ss.69-85, DOI: https//doi.org/10.31261/polpre.2021.28.69-85.
 • Zieliński M. (2020), „Winning by losing : networks of the British 2010 Conservatives – Liberal Democrats coalition”, w: Formation of government coalition in Westminster democracies : towards a network approach, A. Antoszewski et al., Berlin [et al.]: Peter Lang, 119-161. ISBN 9783631802878.
 • Żukiewicz, P., Zieliński, M. & Domagała, K. (2020), „Theory, methodology, and research procedure”, w: Formation of government coalition in Westminster democracies : towards a network approach, A. Antoszewski et al., Berlin [et al.]: Peter Lang, ss. 53-77 ISBN 9783631802878.
 • Żukiewicz P., Zieliński M., & Domagała K. (2018), „Social Network Analysis as a research method in political science. An attempt to use it in coalition research”. Przegląd Politologiczny, 4, ss. 39-50. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.3
 • Domagała K., Zieliński M. (2018), “Social divisions in discursive approach – political narrative of Law and Justice after 2015 parliamentary elections”, Political Preferences, 20, ss. 5-22, p-ISSN 2450-873X.
 • Domagała K., Zieliński M. (2017), "Transparency of the Polish Government Structure in the Network Perspective", Roczniki Nauk Społecznych, 9(45), ss.139-154. ISSN 0137-4176.DOI: https://doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-9.
 • Zieliński, M. (2017)., Budowa państwa cyfrowego – analiza systemowa”, [w:] J. Raciborski red., Państwo w praktyce: style działania, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 224-250, ISBN 978-83-7688-405-9.
 • Zieliński, M. (2016)., „Polityczność czy postmodernizm? Kierunki rozwoju wrocławskiej szkoły politologicznej”, [w:] B. Krzysztan, W. Ufel, M. Zieliński, red., Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, ss. 71-97. ISBN 978-83-7977-248-3.
 • Banaś M., Zieliński M. (2016), „Perspektywa sieciowa w badaniach nad procesem formowania koalicji gabinetowej, Polskie Studia Politologiczne, 51, ss. 64-82, ISSN: 1505-2192, https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.04
 • Banaś M., Zieliński M. (2016), „Modelowanie procesu formowania koalicji gabinetowej w perspektywie sieciowej”, [w:] Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych – systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Uniwersytet Gdański: Gdańsk, ss. 78-104, ISBN: 978-83-64970-09-2.
 • Zieliński M. (2015), „Inteligencja kolektywna oraz granice wirtualnej pamięci”, w: Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej, red. A. Fiń, Ł. Kapralska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, ss. 241-254, ISBN: 978-83-7688-369-4.
 • Zieliński M. (2015), „Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych”, Wrocławskie Studia Politologiczne, 18, ss. 134-148, ISSN: 1643-0328.
 • Banaś M., Zieliński M. (2014), „Zmiana pozycji systemowej prezydenta miasta Legnica – wstęp do analizy sieci”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica, 29, ss.59-74, ISSN: 1640-6818.
 • Zieliński M. (2014), „Poza dychotomię techniczne – społeczne. Cyfrowe przeobrażenia współczesnych ruchów społecznych”, w: Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi, Wojtaszak, Szczecin, ss. 29-43, ISBN: 978-83-7867-242-5.
 • Zieliński M. (2014), „Kompetencje cyfrowe społeczeństw w perspektywie wojen sieciowych”, w: Społeczeństwo a wojna: wojna – kryzys – bunty mas, red. M. Bodziany, Wrocław: Wyd. WSOWL, ss. 71-82, ISBN: 978-83-63900-26-7.

..kliknij by dodać treść..

..kliknij by dodać treść..

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: