wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Karolina Borońska-Hryniewiecka

Konsultacje:

 • Urlop naukowy, Realizacja grantu badawczego OPUS (NCN); Pobyt badawczy na Université Panthéon-Sorbonne

Zainteresowania naukowe:

 • Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej; rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w europejskim procesie decyzyjnym; deficyt demokratyczny; teoretyczny i praktyczny wymiar koncepcji rządzenia wielopoziomowego (multilevel governance) w UE; europeizacja administracji publicznej; neoinstytucjonalizm

Kontakt z mediami:

 • kboronska@hotmail.com
 • Członek Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (2019-2020)
 • Recenzent wniosków NCN (2019-2020)
 • Członek sieci eksperckiej Team Europe https://teameurope.pl/
 • Członek ‘EUI Forum on democratic participation and the future of Europe’, School of Transnational Governance (STG), European University Institute, Florence (see https://stg.eui.eu/).        
 • Kierownik programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, PISM (2016-2018, obecnie na urlopie bezpłatnym)
 • Recenzent zewnętrzny czasopism: Journal of Legislative Studies, Government and Opposition, Journal of European Integration, Przegląd Europejski, Polish Political Science Review
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Cuadernos Europeos de Deusto

wrzesień 2020-  obecnie

Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Sorbona (Paris 1), Paryż: Pobyt badawczy w ramach programu im. Bekkera oraz  projekt "Political preferences of Members of Parliaments towards EU reform process" (in cooperation with G. Sacriste).

marzec  2020  

Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Sorbona (Paris 1), Paryż: Pobyt badawczy w ramach programu im. Bekkera (NAWA). Tytuł projektu: "National parliaments and EU policy-making transparency: The French socio-institutional and political perspective"  (zawieszony na czas pandemii covid19)

październik - grudzień 2020

Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative CERSA, Pantheon - Assas (Paris 2), Paryż: Visiting professor. Prowadzenie wykładów " EU institutions and policy-making" (24hrs, Master level, Politique Publique)

marzec 2019  – luty 2020

Centre d’études européennes et de politique comparée, Sciences Po, Paryż: Visiting Research Fellow, supervisor: prof. Olivier Rozenberg       

listopad 2018

Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative CERSA, Pantheon - Assas (Paris 2), Paryż: Visiting professor. Wyjazd dydaktyczny na zaproszenie CERSA. Prowadzenie seminarium “EU institutions and policy-making” (14h, studia magisterskie)

październik 2015

Facultad de Derecho,Universidad de Deusto, Bilbao: Pobyt badawczy w ramach projektu "Building a European Demos: democratic legitimacyin the post- Lisbon European Union and its impact on global governce" 

wrzesień 2013- styczeń 2015

Department of International Relations and European Studies, Uniwersytet Masaryka, Brno: Pobyt badawczy w ramach kontraktu SOVA 21, Internationalization, Innovation, Practice: Social Science Education for 21st Century. Prowadzenie badań oraz wykładów w j. angielskim: Dynamics of European Integration; Lobbying and politics of interest groups; Policy-making in times of economic crisis

czerwiec-lipiec 2013 

Department of Political Science, Universita LUISS Guido Carli, Rzym: Prowadzenie wykładów i zajęć w ramach szkoły letniej "Summer school on Parliamentary democracy in Europe" (coordinators: prof. Nicola Lupo i dr Cristina Fasone)

wrzesień 2012- sierpień 2013

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florencja: Post-doctoral Jean Monnet Fellowship

marzec 2012

Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, Wizyta studyjna i pobyt konferencyjny w ramach Council for European Studies (CES) 

styczeń- kwiecień 2011

Subsidiarity Monitoring Network,  EU Committee of the Regions, Bruksela: staż badawczy i praktyka 

luty- czerwiec 2010

Facultad de Derecho, University of Deusto, Bilbao: Doctoral research stay within the scheme of a ‘European Doctorate’, supervisor: prof. Beatriz Perez de las Heras

 

 

Granty i projekty naukowe

 1. (2020-2021) Stypendium im. Bekkera
  Numer wniosku: PPN/BEK/2019/1/00023
  Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
 2. (III 2019- II 2022) Grant badawczy OPUS15
  Tytuł projektu: “National parliaments as multi-arena players in the EU?”
  Numer decyzji: 2018/29/B/HS5/00085
  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
  Rola wnioskodawcy: Kierownik grantu
  Projekt znalazł się na 8-tym miejscu (na 20) w rankingu panelu HS5 (czerwiec 2018) jako jedyny z kierownikiem nieposiadającym tytułu doktora habilitowanego.
 3. (VI 2013- XII 2015) Jean Monnet Centre of Excellence on EU Law and International Relations (Universidad de Deusto)
  Tytuł projektu: “Building a European Demos: democratic legitimacy in the post-Lisbon European Union and its impact on global governance” (projekt międzynarodowy)
  Numer decyzji: Grant Decision 2013-2955/001 -00; Call number: 2013 EAC/S07/12 (2012/C232/04)
  Źródło finansowania: Komisja Europejska
  Rola wnioskodawcy: Współkoordynator i wykonawca
 4. (X 2014-X 2015) Grant dla młodych doktorów (Uniwersytet Wrocławski)
  Tytuł projektu: „Regiony w systemie rządzenia wielopoziomowego: współtworzenie oraz implementacja strategii rozwojowych Unii Europejskiej"
  Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, POKL.04.01.0 1-00-014/13
  Rola wnioskodawcy: Kierownik projektu
 5. (X 2013- I 2015) (SOVA 21) Internationalization, Innovation, Practice: Social Science Education for 21st Century (Podoktorski grant badawczo-dydaktyczny)
  Tytuł projektu: EU legitimacy in the times of crisis (project międzynarodowy)
  Źródło finansowania: Komisja Europejska i Uniwersytet Masaryka
  ID projektu: CZ.1.07/2.2.00/ 28.0225
  Rola wnioskodawcy: Kierownik projektu
  Miejsce realizacji: Uniwersytet Masaryka (Brno)
 6. (IX 2012- XI 2013) Jean Monnet Fellowship, European University Institute
  Tytuł projektu:  “Multilevel governance and EU policy control: the role of institutional actors in the early warning system” (projekt międzynarodowy)
  Źródło finansowania: Robert Schuman Center for Advanced Studies (EUI)
  Rola wnioskodawcy: Kierownik projektu 
 7. (2014-2016) PADEMIA Network for Parliamentary Democracy
  Tytuł projektu: National parliaments in the EU governance system (projekt międzynarodowy)
  Źródło finansownaia: Komisja Europejska, EU lifelong-learning program
  Miejsce realizacji: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  Rola wnioskodawcy: wykonawca
 8. (2012) Progetto ASEGE
  Tytuł projektu: “Le prospettive attuali della governance multilevel in Europa” within Network europeo di ricerca e di formazione tra università e sindicati regionali ASEGE (Italy, France, Poland, Spain); academic coordinator: Prof. Andrea Ciampani (projekt międzynarodowy)
  Źrodło finansowania: Università LUMSA (Rzym)
  Rola wnioskodawcy: wykonawca
 9. (2008-2010) GARNET Network of Excellence
  Tytuł projektu: “The Role of Non State Actors and Civil Society in the Global Regulatory Framework” (projekt międzynarodowy)
  Źródło finansowania: Komisja Europejska
  Rola wnioskodawcy: wykonawca
MONOGRAPHS:
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2021) Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar (w druku)
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2016) Multilevel governance and regional empowerment. Basque Country in the European Union, Centre for Basque Studies: University of Nevada, Reno (USA)
ARTICLES IN PEER-REVIEWED JOURNALS:
 • Borońska-Hryniewiecka, K., Grinc, J. (2021) Actions speak louder than words? The untapped potential of V4 parliaments in EU affairs, East European Politics and Societies (forthcoming)
 • Borońska-Hryniewiecka, K.  (2021) Beyond Legislative Veto Power:  The Transformative Effects of the Early Warning System for Subsidiarity Control Ten Years Down the Line, Política y Sociedad (forthcoming)
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2020) National parliaments as 'multi-arena players' in the European Union? Insights into Poland and France, Journal of European Integration, https://www.tandfonline.com/eprint/PRYCIZKGPHX6UASIGHTR/full?target=10.1080/07036337.2020.1800672
 • Borońska-Hryniewiecka, K (2017) Regional parliamentary empowerment in EU affairs. Building an analytical framework, The Journal of Legislative Studies, Vol. 23 Issue 2, 144-161, https://doi.org/10.1080/13572334.2017.1332286
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2017) Differential Europeanization? Explaining the impact of the Early Warning System on subnational parliaments in Europe, European Political Science Review, Vol 9, Issue 2, 255-278, https://doi.org/10.1017/S1755773915000375
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2017) Methodological aspects of measuring the effectiveness of EU participatory mechanisms: the case of ECI, Przegląd Europejski 2(44) pages 11-23
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2016) Brexit and legislative powers: the role of parliamentary chambers of the United Kingdom in the EU withdrawal procedures, Sprawy Międzynarodowe 3/2016, 62-77.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) The role of regional and local authorities in EU development policies in the perspective of the Committee of the Regions. Multi-level governance revisited in the times of crisis, Studia regionalne i lokalne, 3/2013, pp. 21-38.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Subnational parliaments in EU policy control: explaining the variations across Europe, EUI Working Papers, Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2013/38, online: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27156/RSCAS_2013_38.pdf?sequence=1
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Regions and subsidiarity after Lisbon: overcoming the regional blindness?, LUISS School of Government Working Papers, online: http://sog.luiss.it/2013/02/06/workingpapers/
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Legitimacy through Subsidiarity? The Parliamentary Control of EU Policy-making, Polish Political Science Review, Vol.1. No. 1/ 2013, pp. 84-99.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Multi-level dimension of the principle of subsidiarity: the role of institutional actors in EU policy control, Wrocławskie Studia Politologiczne, 14/2013, pp. 110-127.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2012) Profili di governance multilivel nell’Unione Europea, Sindicalismo: Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale, Rubbettino, no.18, April 2012, pp. 67-78.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2011) Multi-level governance and the role of the regions in the European Union. Conceptual challenges and practical applications, Cuadernos Europeos de Deusto, No. 45/11, Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 177-210.
CHAPTERS IN COLLECTED VOLUMES:
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2019) The Polish Parliament and the Scrutiny of Brexit in Poland (Eds) Thomas Christiansen, Diane Fromage, Brexit and Democracy. The role of national parliaments and citizens, Palgrave Macmillan, 155-178.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2017) From the EWS to the green card for national parliaments: hindering or accelerating the EU lawmaking? (Ed.) Davor Jancic, National Parliaments after the Lisbon Treaty and the Euro Crisis: Resilience or Resignation? Oxford University Press, 247-261.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2016) A new player in the 'multi-level parliamentary field'. Cooperation and communication of regional parliaments in the post-Lisbon scenario, (Eds) Anna Jonsson Cornell and Marco Goldoni, National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisbon: The Impact of the Early Warning Mechanism, Bloomsbury Academic, 137-154.
 • Borońska-Hryniewiecka, K., Monaghan E. (2016) The European Citizens’ Initiative as Democratic Legitimacy Enhancing Tool: Towards a Broader Conceptualization, In: Beatriz Perez de las Heras (ed.) Democratic legitimacy in the European Union and global governance. Building a European Demos, Palgrave Macmillan, 41-64.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2016) From Legislative Controllers to Policy Proponents: The Evolving Role of National Parliaments in the EU Multi-level Governance, (Ed) Beatriz Perez de las Heras, Democratic legitimacy in the European Union and global governance. Building a European Demos, Palgrave Macmillan, 65-86.
 • Borońska-Hryniewiecka, K. (2011) Europeanization of non-state actors: Towards a framework of analysis, in (eds.) D. Armstrong, J. Gilson, F. Bello, D. Spini, Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks, Oxon: Routledge, pp.73-91.
EXPERT ANALYSES (online):
 • Why a shortened 'Future of Europe' conference suits France, EUobserver 10 February, 2021 (with G. Sacriste), https://euobserver.com/opinion/150856 
 • Implications of the Election of a New President of the European Parliament, , PISM Bulletin no. 2 (942), 11 January 2017
 • EU-27 in Bratislava: The Launch of Informal Consultations on the Future of the Union, PISM Bulletin 60 (910) 2016
 • A win-win situation? What to make of the EU-UK deal?, PISM Strategic File 3(84) 2016
 • Probable EU-UK Relationship After Brexit. Perspective of Germany, France, Italy, Spain and Poland. PISM Report. Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2016 (with Sebastian Płóciennik and Patryk Toporowski)
 • The Best of Both Worlds: The Unexploited Potential of Inter-parliamentary Cooperation in the EU, PISM Policy Paper, 2015, https://www.pism.pl/files/?id_plik=20212
 • The Black Box of European Legislation: The Motivation (or Lack of It) behind Transparency in EU Policymaking, PISM Policy Paper 4(106) 2015
 • How national parliaments can gain more influence without treaty changes, EUObserver, 9 September 2015, https://euobserver.com/opinion/130134
 • The Green Card Initiative: time to rethink parliamentary engagement in EU affairs, Euractiv, 23 April 2015

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: