wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Plany zajęć

Plan zajęć:

ostatnia modifikacja: 2020-03-04 11:40:34

Zarządzanie projektami społecznymi, stacjonarny licencjat rok: 1

Pobierz PDF / Drukuj

poniedziałek
09.45-11.15
Podstawy zarządzania ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: 111
Negocjacje i mediacje ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: prof. R. Alberski
sala: 105
Filozofia społeczna ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: dr D. Drałus
sala: 112
11.30-13.00
Podstawy zarządzania wykład 30 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: Aula A
13.45-15.15
Negocjacje i mediacje ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: prof. R. Alberski
sala: 105
Filozofia społeczna ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: dr D. Drałus
sala: 112
Podstawy zarządzania ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: 111
15.30-17.00
Sztuka pisania ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: prof. J. Fras
sala: 104
Podstawy zarządzania ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: 111
Negocjacje i mediacje ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: prof. R. Alberski
sala: 105
wtorek
08.00-09.30
Prawo sektora pozarządowego P1 ćw 20 godz. prowadzący: prof. D. Moroń
sala: 118
Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska P14 ćw 20 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: 105
Polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu P8 ćw 20 godz. prowadzący: dr hab. A. Makarewicz-Marcinkiewicz
sala: 104
Zarządzanie informacją publiczną P10 ćw 20 godz. prowadzący: prof. L Szot
sala: 116
09.45-11.15
Współpraca międzysektorowa P1 ćw 20 godz. prowadzący: dr K. Kobielska
sala: 118
Problemy ekologiczne współczesnego świata P14 ćw 20 godz. prowadzący: prof. R. Alberski
sala: 105
Prawo pracy P8 ćw 20 godz. prowadzący: prof. L. Szot
sala: 104
Administracja samorządowa w mediach P10 ćw 20 godz. prowadzący: mgr P Ściebior-Jońska
sala: 116
11.30-13.00
Praktyka funkcjonowania organizacji pozarządowych P1 ćw 30 godz. prowadzący: dr I. Macek
sala: 118
Ochrona środowiska w Polsce P14 ćw 30 godz. prowadzący: dr A. Lisowska
sala: 105
JAMOVI jako narzędzie badań ilościowych P20 ćw 30 godz. prowadzący: dr K. Błaszczyński
sala: 204
Rynek pracy i aktywność zawodowa w Polsce i UE P8 ćw 30 godz. prowadzący: dr hab. M. Makuch
sala: 104
Polski system medialny P10 ćw 30 godz. prowadzący: dr P. Barczyszyn-Madziarz
sala: 116
13.45-15.15
Dynamika zmian społeczności lokalnej P19 ćw 30 godz. prowadzący: dr A. Lisowska
sala: 105
Specyfika Dolnego Śląska jako regionu P11 ćw 30 godz. prowadzący: dr hab. B. Rogowska
sala: 118
Indywidualne naruszenia praw człowieka P13 ćw 30 godz. prowadzący: dr A. Florczak
sala: 215
Kognitywistyka procesu decyzyjnego P15 ćw 30 godz. prowadzący: prof. K. Dziubka
sala: 220
15.30-17.00
Wielofunkcyjny rozwój społeczności lokalnej P19 ćw 20 godz. prowadzący: dr A. Ferens
sala: 105
Ludność Dolnego Śląska P11 ćw 20 godz. prowadzący: dr M. Alberska
sala: 118
Mniejszości społeczne w społeczeństwie polskim P13 ćw 20 godz. prowadzący: dr A. Lisowska
sala: 215
Osobowościowe i systemowe uwarunkowania podejmowania decyzji P15 ćw 20 godz. prowadzący: dr hab. A. Dudek
sala: 116
17.15-18.45
Kapitał społeczny wspólnoty lokalnej P19 ćw 20 godz. prowadzący: dr K. Kobielska
sala: 105
Aktywność społeczna mieszkańców Dolnego Śląska P11 ćw 20 godz. prowadzący: dr hab. K. Rogaczewska
sala: 118
Masowe naruszenia praw człowieka P13 ćw 20 godz. prowadzący: dr hab. A. Domagała
sala: 215
Strategie gier decyzyjnych P15 ćw 20 godz. prowadzący: dr K. Glinka
sala: 116
8.00-9.30
Metody i techniki badań społecznych P20 ćw 20 godz. prowadzący: dr M. Madej
sala: 204
9.45-11.15
Wprowadzenie do "R" P20 ćw 20 godz. prowadzący: dr hab. P. Sula
sala: 204
czwartek
08.00-09.30
Społeczeństwo obywatelskie wykład 30 godz. prowadzący: prof. K. Dziubka
sala: Aula A
09.45-11.15
Społeczeństwo obywatelskie ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: dr K. Wandowicz
sala: 216
Diagnostyka społeczna ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: dr A. Ferens
sala: 217
Sztuka pisania ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: dr D. Drałus
sala: 218
11.30-13.00
Filozofia społeczna ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: dr D. Drałus
sala: 218
Społeczeństwo obywatelskie ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: dr K. Wandowicz
sala: 216
Diagnostyka społeczna ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: dr A. Ferens
sala: 217
13.45-15.15
Diagnostyka społeczna ćw - gr. 1 30 godz. prowadzący: dr A. Ferens
sala: 217
Sztuka pisania ćw - gr. 2 30 godz. prowadzący: dr D. Drałus
sala: 218
Społeczeństwo obywatelskie ćw - gr. 3 30 godz. prowadzący: dr K. Wandowicz
sala: 216