wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Pracownicy > Piotr Sula > Granty

Granty

  1. 2019-2020 Small parties in European governments: http://www.smallparties.uni.wroc.pl/
  2. Partie małe w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej (N N116 460140), okres realizacji projektu: 2011-2014, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu.
  3. Między tradycją a modernizacją: budowanie demokracji i bezpieczeństwa na Kaukazie, okres realizacji projektu: 2012-2013, projekt finansowany przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Granty na granty”; kierownik wspólnie z dr Moniką Wichłacz.
  4. Projekt badawczy Kamienie pamięci (09970/17/FPK/DDK), realizowany przez Muzeum Gross – Rosen, okres udziału w realizacji projektu: 2017, projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonawca w projekcie
  5. Visegrad University Studies Grant (61450025), okres realizacji projektu: 2016 – 2018, projekt finansowany przez International Visegrad Fund; wykonawca w projekcie, kierowanym przez Ladislava Cabadę na Metropolitan University Prague,
  6. Projekt Monitorowania Stosunków Przemysłowych w Polsce realizowany przez Instytut Spraw Publicznych, projekt finansowany przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, wykonawca w projekcie w latach 2004 – 2010,
  7. Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty (N N 116 332535), 2008 – 2009, wykonawca w projekcie kierowanym przez prof. dr hab. Andrzej Antoszewskiego i finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  8. Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Struktura powiązań sieciowych oraz możliwości zarządzania nimi na przykładzie WKDS, okres realizacji projektu: w latach 2004 – 2005, wykonawca w projekcie, kierowanym przez dr hab. Jacka Srokę, finansowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie.