select language: pl es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

The Institute of Political Science

You are here: Home > Piotr Sula

Office hours:

 • Winter semester 2022

Courses:

Monday
13.45-15.15
APS1 year: 1
Politics and religion ćw 20 hours
room: 26
Tuesday
09.45-11.15
APS1 year: 1
Political Systems of Western Europe wykład 30 hours
room: 27
11.30-13.00
APS1 year: 2
Parties and Party Systems wykład 30 hours
room: 27
13.45-15.15
APS1 year: 1
Political Systems of Western Europe ćw 30 hours
room: 27

Position:

 • Deputy director of the Institue of Political Science for research and development

Research Interests:

 • political systems, political parties

Current PhD researchers:

-   Aleksandr Kuklin: NGO’s participation in the development and implementation of social policy at the regional and national 
level. The cases of Russia and Poland. 

- Fatma Alakbarova: Civil Disobedience in Non-Democratic Regimes: The Cases of Azerbaijan and Russia (October 2019 - present)

- Harun Güney Akgül: The Evolution of Public Sphere in Turkey since 2002 (October 2017 - present),

Attila Gökhun Dayıoğlu: Mainstreamisation of Populist Radical Right Politics in Hungary 

Completed:

- Andrey Tikhonov: Polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzrokową jako podmiot polityki po 2003 r. (October 2016 - 1 July 2022),

Responsibilities

Other experiences

 • 2007 – 2009 - Rector’s Plenipotentiary for the Educational Offer in English at the University of Wroclaw – working on development of Master’s Programmes taught in English
 • 2012 – coordinator of the successful application of the Institute of Political Science to the Ministry of Higher Education for 1 000 000 PLN for the best study programmes in Poland

Selected publications

• Piotr Sula, Diligent or just smart students? Small governmental parties’ approach to the European Semester in Poland, Politics in Central Europe, Vol. 17 (4). https://doi.org/10.2478/pce-2021-0040

• Piotr Sula, Małgorzata Madej, Kamil Błaszczyński, In the shadow of plagues: 2020 presidential elections in Poland, Przegląd Politologiczny, 2021, Vol. 2, 27-45. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.3 

Piotr Sula, Małgorzata Madej, A dress rehearsal : European elections in Poland before the parliamentary race, [in:] Radu Carp, Cristina Matiuța (eds.). 2019 European elections : the EU party democracy and the challenge of national populism. Leiden; Boston: Brill, 2020, 155-168 ISBN 978-90-04-43514-8 doi: 10.1163/9789004435148_012

• P. Sula,Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej w latach 1989 – 2016, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 2018.

• P. Sula, The 2014 European Elections. The case of Poland, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Vol. XIV, No. 3, ss. 395-406.

• P. Sula, Między partią etniczną, etnoregionalną a modelem catch-all? Ruch Praw i Swobód w Bułgarii, [w:] J. Iwanek, W. Wojtasik (red.), Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej.Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, ss. 89-101.

• P. Sula Sukcesy partii - porażki wyborców. Responsywność polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Studia Nad Współczesnymi Systemami Politycznymi. Tom I. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014:  Wydawnictwo Adam Marszałek. 

• P. Sula, Widmo krąży na Węgrzech – widmo lepszych Węgier czy innej polityki? [in:] A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, s. od 37 do 55.

• P. Sula, A. Szumigalska, The Guardian of the Chandelier or a Powerful Statesman? The Historical, Cultural and Legislative Determinants of the Political Role of the President of Poland, [w:] Vit Hlousek (red.), Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, Brno: Masaryk University Monographs Series No. 56, ss. 101-119.

• P. Sula (red.) Political Science: An Anthology. Publikacja elektroniczna, Wrocław 2013.

• P. Sula, Wpływ kapitału społecznego na efektywność administracji publicznej. [w:] D. Moroń (red.) Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012, ss. 77-86.

• P. Sula, From movements to institutions? The twenty-year history of political parties in new democracies in Central and Eastern Europe, [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 45-57.

• P. Sula, Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach, Wrocławskie Studia Politologiczne, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 39-47.

• P. Sula, Role of social dialogue institution in the time of crisis. The case of Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Macroeconomics, ed. by Marian Noga, Economics 9, UE Wrocław 2010, ss. 210-219.

• P. Sula, Opozycja polityczna w Polsce po 1989 r., [w:] A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, Wrocław 2010, ss. 193-205.

• P. Sula, Poland – Greening the European Economy: responses and initiatives by Member States and social partners, Publication date: 18-09-2009.

• P. Sula, Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions – Poland, Publication date: 27-04-2010.

•  Publications prepared for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) 

Research projects

 • 2019-2020 Small parties in European governments: http://www.smallparties.uni.wroc.pl/
 • 2016 – 2018 – contractor in the project Visegrad University Studies Grant No. 61450025 led by Ladislav Cabada at Metropolitan University Prague.
 • 2017 – contractor in the project of Museum Gross – Rosen „Kamienie pamięci” [„Stones of Memory”] financed by Ministry of Culture and National Heritage (grant 09970/17/FPK/DDK)
 • 2012 – 2013 – grant given by the Polish Ministry of Science and Higher Education “Between tradition and modernisation: building democracy and security in Caucasus”. The project was aimed at preparing the application for FP7-SSH-2013-2 – Collaborative Projects (Small or Medium-Scale Integrated Research Projects). The project was sent to the European Commission. It was entitled: “Hierarchies and Networks in Caucasus. Weak Institutions, Strong Ties?”
 • 2011 – 2014 - grant given by the National Centre of Science for the project “Small parties in the selected” countries of Central and Eastern Europe.
 • 2008 – 2009 – contractor in the project: Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty [Transformation in Poland and in Ukraine (1989-2007). Selected aspects], led by prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, University of Wroclaw, financed by Polish Ministry of Research and Higher Education (grant N 116 332535).
 • 2005 – ”Industrial relations in Poland – cases analysis'' – project subsidized by the University of Wroclaw.
 • 2003 - 2004: Participation in the research team with prof. Ryszard Herbut i dr Jacek Sroka, working with the Institute of Public Affairs on the project entitled: ”The development of the social dialogue at the regional level in the context of the Polish Accession to the European Union.
 • 2004 - 2005: Participation in the research team with dr hab. Jacek Sroka and dr Mateusz Błaszczyk, working with the Institute of Public Affairs on the project entitled: ”The development of the social dialogue at the regional level. The structure of network linkages and possibilities of the management it. The case of Regional Commissions of Social Dialogue”
 • 2004 – 2011 - delivering the information and the reports on the industrial relations in Poland to the Institute of Public Affairs that cooperated with the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).

Awards

 • 2005 - Rector's Award for the scientific achievements
 • 2008 - Rector's Award for the organisational achievements
 • 2010 - Rector's Award for the organisational achievements
 • 2015 - Rector's Award for the team organisational achievements
 • 2016 - Rector's Award for the teaam organisational achievements

Reports and analyses published at the website of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Commentaries at the website of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Research Interests:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: