wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Studia w języku angielskim > Magistarskie

image: Magistarskie

Magisterskie

Od 2008 roku w Instytucie Politologii oferowana jest możliwość studiowania na studiach magisterskich w języku angielskim. Studia na kierunku politologia zapewniają studentom instrumentarium pozwalające na zrozumienie nie tylko procesów politycznych, ale przede wszystkim mechanizmów rządzących życiem społecznym oraz jego uwarunkowaniami ekonomicznymi, psychologicznymi i kulturowymi. To, w połączeniu z umiędzynarodowieniem grup studenckich sprawia, iż studia na kierunku politologia w języku angielskim są przygodą pozwalającą nie tylko na zrozumienie różnorodności instytucji i motywów działania jednostek w przestrzeni publicznej, ale również doświadczenie wielokulturowości na co dzień. Program studiów składa się z czterech semestrów: jednego z programem wspólnym dla wszystkich studentów oraz trzech semestrów z przedmiotami specjalizacyjnymi. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP oraz CEEPUS. Każdy student w czasie studiów magisterskich ma możliwość poszerzenia swoich kompetencji w ramach praktyk oferowanych przez Instytut Politologii we współpracy z instytucjami partnerskimi. Istnieje również możliwość uzyskania grantu na odbycie 5-miesięcznego stażu w zagranicznej organizacji lub firmie.  Instytut Politologii stara się dbać nie tylko o swoich studentów, ale również absolwentów. Ci ostatni mają prawo do otrzymania grantu na odbycie 5-miesięcznego grantu na odbycie stażu zagranicznego, który może być zrealizowany w ciągu roku następującego po ukończeniu studiów.

W ramach oferty studiów magisterskich w języku angielskim oferowanych jest pięć specjalności:

  1. Central and East European Studies (prowadzona wspólnie z Uniwersytetem w Bukareszcie)
  2. Democracy and Development in Europe and Caucasus (prowadzona wspólnie z  Georgian Institute of Public Affairs)
  3. Public Administration (prowadzona wspólnie z Georgian Institute of Public Affairs)
  4. Public Policy
  5. Political Communication

 więcej informacji na: http://politologia.uni.wroc.pl/en/Studies/Master-in-Political-Science-in-English

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

Studia magisterskie w języku angielskim (wszystkie specjalności) są studiami płatnymi. Czesne wynosi 1500 EUR / 6400 PLN rocznie – dla kandydatów z państw Unii Europejskiej (w tym Polski) lub 3000 EUR  - dla kandydatów spoza Unii Europejskiej

Strona rekrutacyjna:

https://irka.uni.wroc.pl/index.php?lang=en