wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Sesja egzaminacyjna - zima 2020

    dr M.Kuś konsultacje w sesji poprawkowej - wtorek, 25 lutego, godzina 14.00-16.00 (pokój 107d)
 
    prof. J. Sielezin
    egzamin poprawkowy 24.02 (poniedziałek) g.10.10-11.20 
 
    dr A. Ferens
    egzaminy i konsultacje w sesji poprawkowej: 21 lutego (piątek) godz. 14.00-15.30, 25 lutego (wtorek) godz. 15.30-17.00.
 
    dr T. Klin
    konsultacje w sesji poprawkowej 24 lutego (poniedziałek) w godz. 10:00-12:00.
 
     prof. K. Zamorska
    egzamin z polityki społecznej, sesja poprawkowa:
    21.02.2020, w godz. 8.00-8.45, gab. 322.
 
     prof. B. Dobek-Ostrowska
     konsultacje w sesji - 15.02 od 10.00-11.00, 18.02.2020     

     Prof. J. Juchnowski
     Egzaminy poprawkowe (wszystkie kierunki) odbędą się 20.02 od godziny 9.30 w sali 323
 
     dr D. Drałus - konsultacje w czasie sesji: wtorek 11 lutego 11.30- 13.30.
 
     prof. K. Zamorska
     termin egzaminu z Polityki społecznej
     14.02. 2020 (piątek), 10.00-13.00
     15.02.2020 (sobota), 10.00-12.00
     Gab. 322

 
    dr P. Barczyszyn-Madziarz
    II termin
    Mass media and politics in post-communist countries - February 20 at 10.00 am, room 308
    Nauka o mediach i komunikowaniu - 20 lutego, godz. 11.00, pokój 308
 
     dr K. Błaszczyński
     odwołane konsultacje w dniach: 11 i 13.02.2020
 
     dr hab. B. Smolik 
     konsultacje 21.02.20, godzina 13.00-14.00
 
      dr M. Herbut
     
      25 Luty- poprawka wszystkich egzaminów (zmiana z 20.02!!!)
 
      Wszytkie egzaminy zaczynają się o 9:00

 
       dr K. Kobielska
       Egzamin: Nowoczesne metodyki projektowe
       Termin: 8 lutego 2020, godzina 9:30, sala 116
 
 
        dr hab. B. Rogowska 
        Egzamin z przedmiotu "Komunikacja strategiczna" 15.02 - studia niestacjonarne
        z powodu choroby egzamin z Komunikacji strategicznej dla studentów studiów stacjonarnych zostaje przełożony na 10 lutego                  godzina 11.00
 
         dr M. Kuś - terminy konsultacji w sesji:
         5.02, godz. 15.00-17.00, pokój 307
 
         dr hab. E. Młyniec
         Nauka o polityce - 06.02, godz.8.30, egz. poprawkowy - 20.02, godz.9.00
 
         dr K. Wandowicz
         Ps1 IIIr  - Przywództwo w systemie politycznym, egzamin środa 12.02, godz.9.00-12.00
 
         dr K. Zalas-Kamińska

Konsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Office hours during the winter exam session 2019/2020

Czwartek/Thursday: 13.02, 9.30-10.30

Poniedziałek/Monday: 24.02, 9.30-10.30

 
         dr hab. M. Makuch 
           Konsultacje w sesji:15.02 godz. 10.30-11.30
           Egzamin dla NZPS "Polityka społeczna i gospodarcza" 15.02 godz. 10.00-10.30
 
          dr K. Chwedczuk-Szulc
           konsultacje w sesji
         - 05.02, 14:00-15:00, 16:00-17:00
         - 19.02, 12:00-13:00, 14:00-15:00
 
 
          dr A. Lisowska

Socjologia, st. stacjonarne, sala 115, godz.10.00, termin I 10-11.02.2020, termin poprawkowy 19.02.2020 r

Socjologia, st. niestacjonarne, sala 115, godz.10.00, termin I 15.02.2020 r, termin poprawkowy 22.02.2020 r

Konsultacje:

12.02.2020 rok: 11.00-13.00

15.02.2020 rok: 14.00-15.30

 
        dr A. Florczak
        Egzaminy z przedmiotów: Integracja europejska oraz Mechanizmy polityczne Unii Europejskiej odbędą się:
        I termin - 6.02.2020, godz. 8.15, gabinet 310, forma ustna
        II termin - 20.02.2020, godz. 8.15, gabinet 310, forma ustna
 
        Konsultacje w okresie sesji odbędą się w dniach 6.02.2020 i 20.02.2020, godz. 9.15 - 10.15.

 

dr K. Chwedczuk-Szulc
Public Policy - exam  05.02, 03.00PM, room 25

prof. A. Jabłoński

Introduction... - 10.02, godz.10.00, 19.02, godz.10.00-11.00

Theory... - 06.02 (change from 10.02!!), godz.10.00, room 118
 

prof. K. Zamorska

Egzamin z polityki społecznej, II rok, studia licencjackie, politologia

14.02. 2020 (piątek), 10.00-13.00, gab. 322.

15.02.2020 (sobota), 10.00-13.00, gab. 322.

Sesja poprawkowa: 19.02.2020 (środa), godz. 11.00, gab. 322 

dr hab. M. Jacuński

Konsultacje dodatkowe w sesji:

Piątek 07.02.2020 g. 9.30 – 11.30, pokój 320

Contact hours during exam period

Friday 7th February 9.30 – 11.30, room 320

dr P. Barczyszyn-Madziarz

        Mass media and politics in post-communist countries - February 5 at 10.00 am, room 308
        Nauka o mediach i komunikowaniu - 6 lutego od godz. 10.00 w pokoju 308

dr hab. A. Domagała

         Studia stacjonarne
         Terroryzm i jego zwalczanie: pierwszy termin - 10 II, godz. 10.00, sala 23; termin poprawkowy - 24 II, godz. 10.00, sala 23
         Studia niestacjonarne
        Terroryzm i jego zwalczanie: pierwszy termin - 8 II, godz. 9.00, sala 23; termin poprawkowy - 22 II, godz. 9.00, sala 23

 

prof. J. Juchnowski

Myśl polityczna, 30.01.2020, g.17.15-18.45, Historia ideii integracji Europy, 06.02.2020, g.13.00-14.30, Historia społeczna i gospodarcza Europy, 06.02.2020, g.9.00-10.30, Bezpieczeństwo międzynarodowe w dyplomacji, 06.02. 2020, g.11.00-12.30,
Historia społeczna Polski i Europy (Europeistyka), 30.01.2020, g.13.45-15.15

prof. K. Dziubka

Myśl polityczna, I termin 10.02.2020, godz.8.00, termin poprawkowy 19.02.2020, godz.8.00, sala 241, w związku z likwidacją obowiązku posiadania kart studenckich studenci proszeni są o zabranie dowodów tożsamości

prof. J. Sielezin
System bezpieczeństwa państwa ZBP2 termin 0 - 17.01.2020, godz.11.00, I termin 28.01.godz.11.00 (studenci podchodzący do egzaminu proszeni są o zabranie dowodu tożsamości)

System bezpieczeństwa państwa ZBP2 ostatni termin - 07.02, godz.8.15-12.15

dr T. Klin
Studia Strategiczne (ZBP stac.) 6 lutego 10:00. Studia strategiczne (ZBP niestac.) 8 lutego 11:00.
Introduction to International Relations (APS 1 2. rok) 12 lutego o 10:00.
termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Studia strategiczne: 19 lutego godz. 11:00 aula A 

Prof. R. Alberski
System polityczny - PS1 IIr
- Termin "0" - 30.01, godz.11.30
- I Termin - 17.02, godz.10.00
- Termin poprawkowy - 25.02, godzina 10.00

Prof. Dorota Moroń
Socjologia stosowana - PS1 I rok:
- Termin „0”: 29.01.2020, od godz. 9.00
- Termin podstawowy: 10-11.02.2020, od godz. 9.00
- Termin poprawkowy: 25.02.2020, od godz. 9.00 (zmiana)

Polityka społeczna i gospodarcza - ZPS1 II rok:
- Termin „0”: 28.01.2020, godz. 8.00-9.30 i od godz. 13.00
- Termin podstawowy: 5-6.02.2020, od godz. 9.00
- Termin poprawkowy: 25.02.2020, od godz. 9.00 (zmiana)

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej:
5.02.2020, godz. 12.00-13.00
6.02.2020, godz. 12.00-13.00
10.02.2020, godz. 12.00-13.00
13.02.2020, godz. 9.00-10.00
25.02.2020, godz. 10.00-11.00 (zmiana)