wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > DYDAKTYKA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

warning

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DYDAKTYKI W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 

 INFORMACJA DLA STUDENTÓW IPOL DOTYCZĄCA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W SESJI LETNIEJ 2020 (PDF / 216.80 kb)

INFORMACJA DLA STUDENTÓW IPOL DOTYCZĄCA OBRON I EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SESJI LETNIEJ 2020 (PDF / 234.25 kb)

Zalecenia sanitarne dla studentów przebywajacych w Instytucie Politologii (PDF / 219.37 kb)

***

 Komunikat Rektora UWr  (PDF / 92.62 kb)

 Zarzadzenie Dziekana WNS nr 1_2020 (PDF / 1.20 Mb)

Pismo okólne Prodziekana ds Nauczania WNS nr 2_2020 (PDF / 2.00 Mb)

Pismo okólne Prodziekana ds Nauczania WNS nr 3 z dnia 19_03_2020  (PDF / 138.19 kb)

Komunikat Dziekana WNS w sprawie płatności za studia niestacjonarne z dnia 02.04.2020

 Zarządzenie Rektora UWR nr 44/ 2020 z dnia 08.04.2020 (PDF / 177.47 kb)

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegoz dnia 28 kwietnia 2020 r.
 sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 29/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego  (PDF / 88.81 kb)

 Pismo okólne Prodziekana WNS nr 4  - w sprawie przeprowadzania oraz organizacji zdalnych egzaminów dyplomowych z dnia 04.05.2020 (PDF / 339.53 kb)

Schemat organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej
w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym (załącznik do pisma okólnego Prodziekana WNS nr 4)

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów (PDF / 193.00 kb)

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020(PDF / 65.32 kb)


KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia wirusem SARS-Cov-2
oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (PDF / 59.35 kb)

Pismo okólne Prodziekana WNS nr 5 z dnia 01.06.2020 w sprawie zasad i organizacji działania Wydziału Nauk Spolecznych (PDF / 282.83 kb)
Załączniki nr 1 - 4  do pisma okólnego nr 5 (DOCX / 19.20 kb)

Pismo okólne Prodziekana WNS nr 6 z dnia 01.06.2020 określające powinności Studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów
w USOS w semestrze letnim 2019/2020.  (PDF / 110.73 kb)


Pismo okólne Prodziekana WNS nr 7 z dnia 01.06.2020 określające terminarz i powinności Pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia na
Wydziale Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOS w semestrze letnim
2019/2020. (PDF / 95.85 kb)

PROSIMY SPRAWDZAĆ MAIL W DOMENIE UWR!

 

 

    Godziny pracy jednostek administracyjnych WNS UWr.

Dziekanat: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-13.00.

Sekretariat dydaktyczny Instytutu Politologii: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00.
Prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt na adres mailowy: wns.ipol@uwr.edu.pl 
lub telefonicznie pod nr. telefonów: 71 375 5059, 71 326 1005.

Wypożyczalnia biblioteki WNS: wtorek, godz. 11.00-13.00

 

    Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych realizowane są w formie zdalnej. Do 20 marca prowadzący poinformują Państwa o formach i sposobach pracy zdalnej. Prosimy o codzienne sprawdzanie maila uniwersyteckiego.

 

     Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych


Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych realizowane są w formie zdalnej. Do 26 marca prowadzący poinformują Państwa o formach i sposobach pracy zdalnej. Prosimy o codzienne sprawdzanie maila uniwersyteckiego.
 

SPOSOBY REALIZACJI ZAJĘĆ NA KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE POLITOLOGII W OKRESIE PO 15.04.2020

    Konsultacje pracowników

Konsultacje pracowników są realizowane w formie zdalnej.

Konsultacje prowadzacych zajecia w Instytucie Politologii w okresie: od 15.04.2020

 

Informacja dotycząca lektoratów języków obcych

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zasoby biblioteczne dostęp on-line, informacja