wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura instytutu > Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych

Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych

Pracownicy Zakładu:

Historia:

Zakład został powołany uchwałą Senatu i decyzją Rektora 1 października 1979 r. Pierwszym kierownikiem zakładu został prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb. W wyniku rekonstrukcji organizacyjnej instytutu w 1994 r. na czele zakładu stanął prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbrowski. Obecnie kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Jerzy Juchnowski. Na to stanowisko został powołany 1 września 2002 r.

Badania i rozwój naukowy:

Do głównych kierunków badań członków zakładu należy zaliczyć: współczesną historię powszechną, Polski, Dolnego Śląska i diaspory polskiej; polską myśl polityczną XIX, XX i XXI w.; antropologię polityczną; religioznawstwo; przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.; kwestie dotyczące mniejszości narodowych i  etnicznych  w Polsce  i  Europie;  problemy  demograficzne  i  migracyjne  współczesnej  Polski,  Europy  i świata; problemy bałkańskie w XIX i XX w.; stosunki państwo-Kościół katolicki w XX i XXI w.; problemy polityczne w „ludowym” Wojsku Polskim.

Współpraca międzynarodowa:

Pracownicy Zakładu są członkami wielu instytucji naukowych oraz komitetów redakcyjnych czasopism i periodyków naukowych.

Współpraca z zagranicznymi instytucjami naukowymi: Wydział Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Lipskiego, Instytut Historii w Opawie, Wydział Nauki NATO, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich specjalnościach. Są to następujące przedmioty: Najnowsza historia powszechna; Historia Europy; Współczesna historia Polski; Geografia polityczna; Historia wodzostwa; Stosunki narodowościowe w świecie; Religie świata; Stosunki wyznaniowe w Polsce i na świecie; Etyka; Kreacja wizerunku lidera; Protokół dyplomatyczny; Sztuka konwersacji; Seminaria magisterskie i licencjackie oraz proseminaria.