wybierz język: en es fr it ru
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Komunikaty > Sesja egzaminacyjna lato 2020

Politologia I stopnia 

 

Przedmiot 

Prowadzący 

Termin („0”, podstawowy, poprawkowy) 

Data i godzina 

Forma (ustna/pisemna) 

Formuła (zdalna/ tradycyjna) 

Rok I 

Historia polityczna Polski po 1945  

Prof. J. Juchnowski 

podstawowy 

22.06.2020 

pisemny 

ZDALNY 

Polityka międzynarodowa 

Dr hab. A. Domagała 

podstawowy 

29 czerwca 8.00-10.00 

 

ZDALNY 

Rok II 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Dr hab. A. Domagała 

podstawowy 

30 czerwca, 10.00-12.00 

 

ZDALNY 

System polityczny RP 

Dr hab. W. Jednaka 

podstawowy 

23.06.2020 

Pisemny (test, ms teams) 

ZDALNY 

Myśl polityczna (dla osób poprawiających) 

Prof. K. Dziubka 

Podstawowy poprawkowy 

29.06.2020, godz.10.00 

Ms Teams (zespół: Egzaminy poprawkowe) 

ZDALNY 

 

Podstawy marketingu politycznego

Prof. R. Wiszniowski

Podstawowy

22.06.2020, 13.45-15.15

Ms teams

ZDALNY

Rok III 

 

 

 

 

 

 

Politologia II stopnia

 

Przedmiot 

Prowadzący 

Termin („0”, podstawowy, poprawkowy) 

Data i godzina 

Forma (ustna/pisemna) 

Formuła (zdalna/ tradycyjna) 

Rok I 

Teoria stosunków międzynarodowych  

Dr hab. A. Dudek 

podstawowy 

29.06.2020, 
godz.13.00 

Ms teams 

ZDALNY 

 

Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia 

 

Przedmiot 

Prowadzący 

Termin („0”, podstawowy, poprawkowy) 

Data i godzina 

Forma (ustna/pisemna) 

Formuła (zdalna/ tradycyjna) 

Rok I 

Podstawy zarządzania 

Dr I. Macek 

Podstawowy, poprawkowy  

Podstawowy do 20.06, poprawkowy do 04.07 

pisemny 

ZDALNY 

Podstawy zarządzania – studia niestacjonarne 

 Dr I. Macek

 

Podstawowy do 30.06, poprawkowy do 04.07 

pisemny 

ZDALNY 

Społeczeństwo obywatelskie* 

Prof. K. Dziubka 

podstawowy 

29.06.2020, godz.9.00 

pisemny 

Zdalny 

*Link do testu zostanie udostępniony przed egzaminem. 

Dla studentów, którzy nie podejdą do testu lub z różnych powodów (np. sprawy techniczne) nie będą mogły go ukończyć odbędzie się egzamin w formie ustnej w dniu 30.06. o godz. 9.00na platformie Teams (zespół: Społeczeństwo obywatelskie) 
 
Przypominam, że we wszystkich w.w. przypadkach studenci przystępujący do egzaminu są zobowiązani przestrzegać zasad i procedur określonych w Piśmie okólnym nr 5 Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UWr. z dnia 28 maja 2020 (zwłaszcza par. 1, punkt 4-9) 

 Społeczeństwo obywatelskie (st. niestacjonarne)*

 dr hab. B. Smolik

 podstawowy

28.06.2020
g. 10:00
 

 

 Zdalny

 

Osoby, które miały warunek z tego przedmiotu, i chciałyby zdawać egzamin w tym terminie, proszone są o kontakt z wykładowcą

 

 

 

 

 

Rok II 

Zamówienia publiczne 

Dr hab. M Makuch 

podstawowy 

29.06 godz.10.00 

pisemny 

Zdalny 

Rok III 

Animacja aktywności społecznej 

Dr A. Ferens 

podstawowy 

22 i 23.06.2020 od godz. 8.00 

 

Zdalny 

 

 

  

Zarządzanie projektami społecznymi II stopnia 

 

Przedmiot 

Prowadzący 

Termin („0”, podstawowy, poprawkowy) 

Data i godzina 

Forma (ustna/pisemna) 

Formuła (zdalna/ tradycyjna) 

Rok II 

Monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych

Dr A. Ferens

podstawowy 

25.06.-26.06.2020 godz.8.00-15.00

 

ZDALNY 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia 

 

Przedmiot 

Prowadzący 

Termin („0”, podstawowy, poprawkowy) 

Data i godzina 

Forma (ustna/pisemna) 

Formuła (zdalna/ tradycyjna) 

Rok I 

System bezpieczeństwa narodowego RP 
(st. Stacjonarne) 

Dr T. Klin 

Podstawowy 

23.06.2020, godz.10.00 

Pisemny, test 

ZDALNY 

 

System bezpieczeństwa narodowego RP 
(st. Niestacjonarne) 

 Dr T. Klin

 

14.06.2020 
godz.14.00 

Pisemny, test 

ZDALNY 

Rok II

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Dr hab. A. Dudek

Podstawowy

26.06.2020, godz.13.00

Ms Teams

ZDALNY

 

 Political science, Bachelor's Degree - in English  

1st year
dr Mateusz Zieliński
Subject: Digital media and online politics
Date: June 24th (Wednesday) starting at 10 a.m. Form: video conference in Microsoft Teams

 

2nd year 
Contemporary International Relations – dr T. Klin : 23rd June (Tuesdayat 11:00. 

 Przedterminy , 16th June (Tuesdayat 9:45.  

3rd year 
Introduction to Political Communication, dr p. Barczyszyn-Madziarz 
The exam will take place on July 2 (start at 10 o'clock). The exam will take place in a remote form (video conference on Teams). 

European Integration, Karol Chwedczuk-Szulc, podstawowy, 24.06, 10:00-18:00, pisemny, zdalny

History of Political Institutions, Karol Chwedczuk-Szulc, podstawowy, 24.06, 10:00-18:00, pisemny, zdalny

Political science, Master's Degree - in English 

 
2nd year 

Communication in Politics - prof. B. Dobek Ostrowska 

Przedtermin 16 06. , g.  9.00-  

I termin 22.06  g. 9.00 

Forma tradycyjna ustna  (Instytut Politologii) room 120 

Forma zdalna (1 osoba poza Wrocławiem) 

 Comparing Media Systems 

I termin 23.06, g. 9.00 

Forma tradycyjna ustna  (Instytut Politologii) room 120 

Forma zdalna (1 osoba poza Wrocławiem) 

 

Self-government and Local Policy (wykład) – egzamin zdalny na platformie MS Teams w dniu 22 czerwca 2020 w godz. 15.30-17.00 (prezentacja ustna zrealizowanego projektu badawczego)  - prof. R. Wiszniowski

 Political marketing (wykład) – egzamin zdalny na platformie MS Teams w dniu 23 czerwca 2020 w godz. 13.45-15.15 (prezentacja ustna zrealizowanego projektu badawczego) - prof. R. Wiszniowski