Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r.

Książki
Wydawnictwo REMAR
417
978-83-61975-41-0
2013
Odsłony: 1887

Recenzja

Autor: -

okladka 2013 1

Książka powstała w ramach projektu badawczego NCN "Regionalna scena polityczna - wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010" realizowanego w naszym zakładdzie w latach 2011-2013. Została napisana przez zespół 24 badaczy, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Należą do nich Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMCS w Lublinie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Praca składa się z 21 artykułów tworzących dwie zasadnicze części. Pierwsza dotyczy politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego kontekstu wyborów samorządowych oraz specyfiki wyborów na szczeblu regionalnym.  Zasadnicza część pracy to poświęcona jest wyborom w poszczególnych województwach. Poszczególne teksty mają jednolitą strukturę, uwzględniają jednak specyfikę lokalnych scen politycznych.


SPIS TREŚCI

Od redaktorów

Rozdział 1.
Dlaczego gra jest warta świeczki? Rzecz o regionalnym systemie politycznym (Katarzyna Kobielska)

Rozdział 2.
W różnorodności siła? Społeczno-gospodarcza charakterystyka polskich województw (Dariusz Skrzypiński)

Rozdział 3.
Wszyscy ludzie prezydenta (Dutkiewicza). Wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego (Robert Alberski, Joanna Kozierska)

Rozdział 4.
Jak marszałek marszałka mandatu pozbawił. O wyborach do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego (Wojciech Peszyński)

Rozdział 5.
Od ministra do marszałka. Wybory do sejmiku województwa lubelskiego (Małgorzata Podolak, Lidia Pokrzycka)

Rozdział 6.
Północ kontra południe na – wcale nie dzikim – zachodzie. Wybory samorządowe do sejmiku województwa lubuskiego (Michał Jacuński)

Rozdział 7.
POwozem po władzę. Wybory do sejmiku województwa łódzkiego (Marcin Kotras)

Rozdział 8.
Z perspektywy nietoperza. Wybory do Sejmiku województwa małopolskiego (Maria Nowina Konopka)

Rozdział 9.
Marszałek jest tylko jeden. Wybory samorządowe w województwie mazowieckim (Jacek Wojnicki)

Rozdział 10.
Wielka koalicja, czyli nie chcą, ale (na razie) muszą. Wybory do sejmiku województwa opolskiego (Adam Drosik)

Rozdział 11.
W koalicji siła… - o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego (Przemysław Żukiewicz)

Rozdział 12.
Męski pojedynek. Wybory do sejmiku województwa podlaskiego (Marcin Siedlecki)

Rozdział 13.
Na Północy (prawie) bez zmian. Wybory do sejmiku województwa pomorskiego (Jarosław Jańczak)

Rozdział 14.
Welujcie na nos. Wybory do sejmiku województwa śląskiego w 2010 roku (Waldemar Wojtasik)

Rozdział 15.
Zielona moc na zielonej wyspie. Wybory do sejmiku województwa świętokrzyskiego (Janina Kowalik)

Rozdział 16.
Zgodnie z planem. Wybory do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego (Tomasz Gajowniczek)

Rozdział 17.
Platforma jak "Kolejorz" – ciągle w czołówce tabeli, ale… rewelacja sezonu to to nie jest… Wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego (Łukasz Donaj)

Rozdział 18.
Platforma mimo wszystko. Wybory do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego (Michał Siedziako, Łukasz Tomczak)

Rozdział 19.
Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 roku  (Marzena Cichosz)

Rozdział 20.
Wszystko przez ten system... (wyborczy). Analiza wyników wyborów do sejmików województw w 2010 roku (Andrzej Antoszewski)

Rozdział 21.
Kto głosuje w wyborach do sejmików wojewódzkich? Społeczno-psychologiczny rys biernych i aktywnych w elekcji 2010 roku (Agnieszka Turska-Kawa)

Wykaz źródeł

Spis tabel

Aneks

Noty o autorach