MENU Wybierz strefę użytkownika:
Strefa pracownika
Alberski Robert
dr hab. Alberski Robert
adiunkt
Pokój nr 318 | Tel. 71 375 50 82

KONSULTACJE

2013/14 - semestr letni

Poniedziałek, 13.00-14.30

Czwartek, 9,40-11.10

robert.alberski@uni.wroc.pl
Materiały dydaktyczne
Informacje podstawowe
 1. Zakład: Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych.
 2. Stopnie naukowe: 2011 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie politologii; 1996 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 1988 – magister politologii.
 3. Przebieg pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym: 1988 – Uniwersytet Wrocławski, 1998-2002 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, 2002-2011 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław.
 4. Przebieg pracy zawodowej poza szkolnictwem wyższym:
 5. Specjalność naukowa: Współczesne systemy polityczne, polityka ochrony środowiska.
 6. Zainteresowania badawcze: Instytucje polityczne w Polsce, systemy wyborcze, polityka ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.
 7. Nauczane przedmioty: Systemy polityczne Europy Zachodniej, System polityczny RP, Polityka ochrony środowiska, Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska, Polityka ochrony środowiska UE.
Najważniejsze publikacje
 1. Monografie, podręczniki, opracowania encyklopedyczne: R. Alberski, Polityka ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław 1996, R. Alberski, J. Jerzmański, J. Jendrośka, M. Kozakiewicz, L. Michno, M. Stoczkiewicz, E.J. Stroes, D. Szwed, T. Tatomir, Co-operation between environmental authorities and ECOs: Poland, [in:] Co-operation between environmental authorities and ecological NGOs. A comparative Review, Polish Environmental Law Association, Wrocław 1998, R.Alberski, A. Antoszewski, H. Lisicka, D. Skrzypiński, R. Solarz, Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku 1990-1998, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001, R. Alberski, H. Lisicka, J. Sommer, Polityka ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, R. Alberski, A. Antoszewski, M. Cichosz, A. Ferens, H. Lisicka, D. Skrzypiński, R. Solarz, Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim. Wpływ struktury i mechanizmów rywalizacji wyborczej na kształt lokalnego systemu politycznego, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2003.
 2. Artykuły: R. Alberski, Polityka ochrony środowiska w Polsce w latach 1970-1995. Ciągłość i zmiana, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka" 1996, nr 2 /4/, R. Alberski, A. Antoszewski, Systemy wyborcze, [w:] Demokracja zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, R. Alberski, Polityka transportowa a polityka zrównoważonego rozwoju, "Ochrona środowiska. Prawo i polityka" 1998, nr 2 /12/, R. Alberski, Ruch ekologiczny wobec transformacji ustrojowej, [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po roku 1989, pod red. S. Dąbrowskiego i B. Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, R. Alberski, Austriacka Partia Ludowa w systemie partyjnym Republiki Austrii, [w:] Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, pod red. K. Krzywickiej i E. Olszewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, R. Alberski, Inicjatywy społeczne w zakresie polityki transportowej i ruchu drogowego, [w:] Bądźmy aktywni - udział obywateli w ochronie środowiska i jego prawne aspekty w Niemczech i w Polsce, Grüne Liga, Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Berlin-Wrocław 1999, R. Alberski, Władza wykonawcza, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. H. Lisickiej, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001 (wydanie II - Wrocław 2005), R. Alberski, Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, R. Alberski, H. Lisicka, Wybory samorządowe we Wrocławiu w latach 1990-2002, [w:] "Problemy Humanistyki" 2004, nr 8/9, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004, R. Alberski, Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
Najważniejsze osiągnięcia
 1. Osiągnięcia naukowo - badawcze (granty, nagrody, projekty badawcze itp.): 2000, 2002 - granty KBN dotyczące wyborów samorządowych na Dolnym Śląsku (grant zespołowy), 2004-2005 - grant KBN dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego (grant zespołowy).
 2. Osiągnięcia dydaktyczne: 2001 - Nagroda Dyrektora Instytutu Politologii "Belfer 2001".
Notka biograficzna
Załączniki

Artykuły w kategorii