MENU Wybierz strefę użytkownika:
Strefa kandydata
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie
Wtorek, 09.07.2013, g. 10:13
Instytut Politologii

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia przeznaczone jest dla nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia o profilu humanistycznym, mającym przygotowanie pedagogiczne.
Program Studiów zawiera przedmioty zajmujące się politycznymi i społeczno-ekonomicznymi aspektami organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Treść merytoryczna odpowiada potrzebom nauczycieli prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Uczestnicy zapoznają się z dorobkiem różnych nauk społecznych w zakresie wiedzy teoretycznej, metod badawczych i stanu badań empirycznych, a także doskonalić będą umiejętności praktyczne w ramach warsztatów dydaktycznych.
Wykaz przedmiotów:
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Współczesne idee polityczne,
 • Wstęp do teorii polityki,
 • System polityczny RP,
 • Polityka międzynarodowa,
 • Integracja europejska,
 • Ochrona praw człowieka,
 • System władzy lokalnej,
 • Kultura polityczna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Propedeutyka wiedzy o prawie,
 • Polityka gospodarcza,
 • Polityka ekologiczna,
 • Społeczeństwo polskie,
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie.

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów: dr hab. Leszek Sobkowiak
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 71 375 50 62; +48 71 375 50 59
e-mail: leszek.sobkowiak@uni.wroc.pl,  karolina.inglot@uni.wroc.pl

Czas trwania studiów: 3 semestry, 350 godzin
Termin składania dokumentów: 15 października 2013 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2013 r.
Opłaty: 1 800 zł za semestr
Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania i dokumenty: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych, podanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

Uzyskane kwalifikacje: nadawanie uprawnień do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli prowadzących ten przedmiot w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Artykuły w kategorii