StuRecStudents Research Centre (StuReC)

zostało ustanowione na mocy uchwały Rady Instytutu Politologii w dniu 21. 01. 2010 r. Celem StuReC jest zapewnienie możliwości publikowania tekstów młodych wrocławskich politologów (studentów oraz doktorantów).

Na stronie będą publikowane artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wszyscy zainteresowani zaangażowaniem się w rozwój niniejszej inicjatywy są proszeni o kontakt:

Dr Piotr Sula

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zasady dotyczące publikowania tekstów.

Imię oraz nazwisko Autora (Autorów) powinno być zamieszczone na pierwszej stronie artykułu nad tytułem. Obok nazwiska Autor (Autorzy) umieszcza adres e-mail, którego będzie używał, odpowiadając na pytania związane z publikowanym artykułem.

Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu (tj. 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym) zapisanego w formacie pdf.

Na końcu artykułu należy umieścić informację o tym, który z pracowników Instytutu Politologii rekomenduje przedstawiony artykuł do opublikowania w zakładce Students Research Centre, stanowiącą integralną część strony internetowej IP.

Minimalna objętość artykułu – 0,5 arkusza.

Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism.

Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.

Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno jednym ciągiem.

Zasady sporządzania przypisów

• zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka,

• nie należy podawać wydawnictw,

• w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny numer i stronę(-y),

• z internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, odczyt z dn. dd.mm.rrrr,

• w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery stron,
• należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op.cit. (pisane łącznie), ibidem, idem, itp. – nie stosując kursywy.

Artykuły proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Artykuły:

 

 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria