Makarewicz - Marcinkiewicz AgnieszkaImię i nazwisko: Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopień/tytuł naukowy: doktor

Zakład: Polityki Społecznej i Ekonomicznej

Obszary badawcze: rozwój zrównoważony - paradygmat holistyczny (determinanty: zrównoważonego rozwoju; nierówności społeczne w kontekście trwałego rozwoju; zależności: polityka społeczna i rozwój zrównoważony); kapitał ludzki (organizacja i zarządzanie szkolnictwem wyższym; metoda behawioralna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; kodeks etyczny; strategie i podmioty rynku pracy).

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

  • Monografie autorskie:

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Nierówności społeczne na drodze do zrównoważonego rozwoju. Problem polityki społecznej i gospodarczej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 265.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Determinanty społecznej polityki   zrównoważonego rozwoju: syndykalizm, społeczna odpowiedzialność biznesu, ograniczony wzrost gospodarczy, Prodruk, Poznań 2014, ss. 144.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Nowa Gospodarka. Uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.

  • Artykuły w czasopismach punktowanych A i B:

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Strategies Against Technological Exclusion. The Contribution of the Sustainable Development Concept to the Process of Economic Inclusion of Developing Countries, “Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development”, vol. 8, No 2, 2013, ss. 67-74.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., The Role of Code of Ethics in Creating Enterprise’s Safety Culture, “Intercathedra” 2013, nr 3, ss. 58-63.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Moroń D., The Activity of Polish Non-governmental Organisations Regarding the Implementation of the Environtmental Dimension of Sustainable Development, “International Journal of Sustainable Development & World Ecology” 2014, nr 4, ss. 322-331.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., The Impact of Enterprise's Safety Climate on National Health and Safety Culture, “Intercathedra”, 2014, nr 1 (29), ss. 38-45.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., The Triple Bottom Line in Management Strategies of an Enterprise, “Intercathedra” , 2014, nr 3 (30) , ss. 64-71.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Flexicurity. Towards Responsibility for the Labour Market Changes, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 44/2014, ss. 151-163.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Behavioural Human Resources Management Method. The New Trend in Formation of Human Capital in Poland, „Intercathedra”, 2014, nr 4 (31), ss. 69-75.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”? „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 2015, nr 18, ss. 149-159.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., The Holistic Concept of Sustainable Development in Strategies of Polish Voivodeships to the Year 2020, “Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development”, No 2, 2015, ss. 103-113.

  • Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Corporate Social Responsibility as a Delivery Mechanism for Sustainable Development, [w:] D. Pieńkowski, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, J. Wiland-Szymańska (red.) Sustainable development. Theory – Practice – Education, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań 2012, ss. 41-70.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Welfare state a proces globalizacji. Odpowiedzialność za dobrobyt, [w:] A. Makarewicz-Marcinkiewicz, D. Pieńkowski (red.), Polityka społeczna i gospodarcza w warunkach globalizacji, AR Prodruk, Poznań 2012, ss. 41-56.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Spirala wzrostu gospodarczego jako współczesna kwestia społeczna, [w:] M. Kubiak (red.) Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 33-43.

Makarewicz-Marcinkiewicz A., Zrównoważony – trwały – bezpieczny. Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście polityki społecznej, [w:] M. Leszczyński, M. Kubiak (red.), Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 86-101.

Nagrody, wyróżnienia:

Nagroda III-go stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikacje w roku 2013, 2014.

Nagroda II-go stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za wybitne osiągniecia naukowe w roku 2014, 2015.

Aktywność doradcza, ekspercka:

Recenzentka w czasopiśmie „Wrocławskie Studia Politologiczne”

Ekspert w projekcie Innovative Social Investments: Strengthening communities in Europe (InnoSI), nr 649189, Horizon 2020 – EU.3.6.

Konsultacje, p. 321, poniedziałek 8.00 - 9.30; sobota (podczas zjazdów) 8.30 - 9.30

 

Plan zajęć, semestr letni 2017

Dzień tygodnia Godzina Sala Wykład / ćwiczenia
poniedziałek 09:40-11:10 220 Polityka gospodarcza  ćw - gr. 2  30 godz.  prowadzący:  dr A. Makarewicz
poniedziałek 11:20-12:50 220 Polityka gospodarcza  ćw - gr. 3  30 godz.  prowadzący:  dr A. Makarewicz
poniedziałek 13:00-14:30 116 Economic Policy  classes  20 godz.  lecturer:  PhD A. Makarewicz
wtorek 09:40-11:10 105 Economy and financial system in Poland  lecture  22 godz.  lecturer:  PhD A. Makarewicz
wtorek 11:20-12:50 105 Civic organisations in Poland  classes  22 godz.  lecturer:  PhD A. Makarewicz

 

 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria