Sobkowiak LeszekImię i nazwisko: Leszek Sobkowiak

Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany prof. nadzw. UWr

Zakład: Teorii Polityki

Funkcje: Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. Nauczania; kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Wiedzy o Społeczeństwie przy Wydziale Nauk Społecznych UWr.

Obszary badawcze: Działania polityczne – podmioty, cele, metody, środki, skutki, rodzaje,  uwarunkowania,  wzorce  racjonalności, kryteria wartościowania. Konflikty polityczne – anatomia, dynamika, konsekwencje w ujęciu teoriopolitycznym i praktycznym. Partycypacja polityczna – cechy, rodzaje i formy w demokratycznym systemie  politycznym, partycypacyjne mechanizmy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, formy udziału obywateli w życiu politycznym. Ssocjotechnika polityczna – mechanizmy wpływania na świadomość i zachowania ludzi; projektowanie działań i strategii politycznych; sprawowanie władzy politycznej. Legitymizacja polityczna - proces wytwarzania akceptacji dla podmiotów władzy i systemu politycznego; delegitymizacja polityczna jako proces destabilizacji i zmiany systemu politycznego. Kultura polityczna i postawy polityczne.

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A.Czajowski i L.Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s.202.
 • Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej, [w]: Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś”, (red. ) A.Kasińska - Metryka i K.Kasowska - Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Orzyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s.77 – 93.
 • Delegitymizacja polityczna – aspekty teoretyczne i praktyczne, [w]: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, (red.) J.Kornaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 181 – 192.
 • Partycypacja polityczna w Polsce, [:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, (red.) A.Antoszewski, A.Kolodia, K.Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 261 – 273.
 • Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki, [w:] Przegląd Historyczno-Politologiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław, rok IV, 2(8)/2011, s. 81-97.
 • Partycypacja polityczna w systemie demokratycznym – podstawowe problemy, [w:] Dylematy polskiej demokracji, (red.) Ł. Danel i J. Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 101 – 121.
 • Metodologiczne problemy zmiany politycznej, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s. 43 – 68.
 • Polityka protestu jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, (red.) J. Juchnowski i R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, tom 2, s. 310 – 319.
 • Marketing polityczny: kryzys czy pragmatyka?, [w:] Kryzys marketingu politycznego, (red.) A. Kasińska-Metryka i R.Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 9 – 20.
 • Methodological Perplexities of Political Change, [w:] Political Science: An Anthology, Publisher Institute of Political University of Wrocław 2013, s. 57 – 70. http://politologia.uni.wroc.pl/en/worker/political-science-an-anthology/

Nagrody, wyróżnienia:

 • 1996 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej  za "Leksykon Politologii",
 • 1996 - Nagroda zespołowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za "Leksykon Politologii",
 • nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
  ______________________________________________________________________________________________
Konsultacje, p.107C

 Poniedziałek: 14.30-15.30, czwartek: 9.00-10.00

Materiały Dydaktyczne:

Komunikacja społeczna 2015

Przywódca organizacji politycznej 2015

Metody rozwiązywania problemów 2015

Konflikty społeczne 2015

Socjotechnika , politologia stacjonarna 2015-2016

Nauka o polityce 2016

Negocjacje i mediacje 2016

 

Plan zajęć, semestr letni 2017

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Wykład / ćwiczenia

poniedziałek

11:20-12:50

Aula A

Nauka o polityce  wykład  30 godz.  ZPS1  rok  1

poniedziałek

13:00-14:30

23

Socjotechnika  wykład  15 godz.  PS1  rok  3

sobota

09:40-11:10

105

Seminarium magisterskie 2  sem  20 godz.  ZBP_N2  rok  2

sobota

11:20-12:50

120

Negocjacje i mediacje  ćw - gr. 1  20 godz.  NZPS1  rok  1

sobota

13:00-14:30

111

Seminarium magisterskie 1  sem  20 godz.  ZBP_N2  rok  1

sobota

15:00-16:30

120

Nauka o polityce  wykład  20 godz.  NZPS1  rok  1

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria