Sobkowiak Leszekprof LS  Imię i nazwisko: Leszek Sobkowiak

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany prof. nadzw. UWr

  Zakład: Teorii Polityki

 Funkcje: Zastępca   Dyrektora   Instytutu   Politologii   ds.   Nauczania;   kierownik   Podyplomowych   Studiów  Kwalifikacyjnych   Wiedzy      o Społeczeństwie przy Wydziale Nauk Społecznych UWr.

  Obszary badawcze: Działania polityczne – podmioty, cele, metody, środki, skutki, rodzaje,  uwarunkowania,  wzorce  racjonalności, kryteria wartościowania. Konflikty polityczne – anatomia, dynamika, konsekwencje w ujęciu teoriopolitycznym i praktycznym. Partycypacja polityczna –  cechy,   rodzaje   i   formy   w   demokratycznym   systemie    politycznym,   partycypacyjne   mechanizmy    demokracji    przedstawicielskiej  i  bezpośredniej,  formy  udziału  obywateli  w   życiu   politycznym.   Ssocjotechnika     polityczna     –     mechanizmy    wpływania     na   świadomość  i zachowania ludzi; projektowanie działań i strategii politycznych; sprawowanie władzy politycznej. Legitymizacja polityczna - proces wytwarzania akceptacji dla podmiotów władzy i systemu politycznego; delegitymizacja polityczna jako proces destabilizacji i zmiany systemu politycznego. Kultura polityczna i postawy polityczne.

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A.Czajowski i L.Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s.202.
 • Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej, [w]: Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś”, (red. ) A.Kasińska - Metryka i K.Kasowska - Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Orzyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s.77 – 93.
 • Delegitymizacja polityczna – aspekty teoretyczne i praktyczne, [w]: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, (red.) J.Kornaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 181 – 192.
 • Partycypacja polityczna w Polsce, [:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, (red.) A.Antoszewski, A.Kolodia, K.Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 261 – 273.
 • Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki, [w:] Przegląd Historyczno-Politologiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław, rok IV, 2(8)/2011, s. 81-97.
 • Partycypacja polityczna w systemie demokratycznym – podstawowe problemy, [w:] Dylematy polskiej demokracji, (red.) Ł. Danel i J. Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 101 – 121.
 • Metodologiczne problemy zmiany politycznej, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s. 43 – 68.
 • Polityka protestu jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, (red.) J. Juchnowski i R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, tom 2, s. 310 – 319.
 • Marketing polityczny: kryzys czy pragmatyka?, [w:] Kryzys marketingu politycznego, (red.) A. Kasińska-Metryka i R.Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 9 – 20.
 • Methodological Perplexities of Political Change, [w:] Political Science: An Anthology, Publisher Institute of Political University of Wrocław 2013, s. 57 – 70. http://politologia.uni.wroc.pl/en/worker/political-science-an-anthology/

Nagrody, wyróżnienia:

 • 1996 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej  za "Leksykon Politologii",
 • 1996 - Nagroda zespołowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za "Leksykon Politologii",
 • nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
  ______________________________________________________________________________________________
Konsultacje, p.107C

poniedziałek 8.30-9.30

czwartek 8.30-9.30

sobota 10.00-11.00 (28.10; 18.11; 02.12), 8.30-9.30 (20.01)

 

Materiały Dydaktyczne:

Komunikacja społeczna 2015

Przywódca organizacji politycznej 2015

Metody rozwiązywania problemów 2015

Konflikty społeczne 2015

Socjotechnika , politologia stacjonarna 2015-2016

Nauka o polityce 2016

Negocjacje i mediacje 2016

Program przedmiotu Społeczeństwo i polityka dla I roku Zarządzania Projektami Społecznymi 2017

Plan zajęć, semestr zimowy 2017/2018

 

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

11.30-13.00

Aula A

Społeczeństwo i polityka wykład   30 godz. ZPS1 rok 1

poniedziałek

13.45-15.15

217

Komunikacja społeczna ćw - gr. 2   30 godz. ZPS1 rok 1

poniedziałek

15.30-17.00

217

Komunikacja społeczna ćw - gr. 3   30 godz. ZPS1 rok 1

czwartek

09.45-11.15

Aula A

Socjotechnika   wykład 15 godz. ZPS1 rok 3

czwartek

11.30-13.00

220

Konflikty społeczne   ćw 2 30 godz. ZBP_S2 rok 1

czwartek

15.30-17.00

220

Konflikty społeczne   ćw 1 30 godz. ZBP_S2 rok 1

sobota

09.40-11.10

120

Socjotechnika   ćw - gr.1 20 godz. NZPS1 rok 3

sobota

11.20-12.50

118

Społeczeństwo i polityka wykład   20 godz. NZPS1 rok 1

sobota

13.00-14.30

120

Socjotechnika wykład   10 godz. NZPS1 rok 3

sobota

15.00-16.30

105

Konflikty społeczne ćw   20 godz. ZBP_N2 rok 1

sobota

16.40-18.10

104

Seminarium magisterskie 2 SM   20 godz. ZBP_N2 rok 2

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria