Skrzypiński Dariuszprof DS

 

  Imię i nazwisko: Dariusz Skrzypiński

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

  Zakład: Badania Aktywności Politycznej i Społecznej (kierownik)

  Funkcje: Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds. organizacyjnych

  Obszary badawcze: Transformacja instytucji systemu politycznego RP, zarządzanie partią polityczną,  zarządzanie kampanią wyborczą, strategie polityczne, armia w systemie politycznym.

 

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich latach:

Monografie

 • Skrzypiński Dariusz (autor), Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego: studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta UniversitatisWratislaviensis; nr 3175) Wrocław 2009, ss. 452.
 • Skrzypiński Dariusz (redaktor), Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, Marina, Wrocław 2012, ss. 349.
 • Skrzypiński Dariusz (współredaktor), Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ; Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss.242.
 • Skrzypiński Dariusz (współredaktor),Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. T. 2 / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. ss.384.

Artykuły i rozdziały:

 • Skrzypiński Dariusz, Strategie polskich partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011,ss. 57-80.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategia polityczna jako czynnik warunkujący kształt strategii wyborczej ugrupowań startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Analiza relacji pomiędzy komitetami wyborczymi, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wyd. UWr, Wrocław 2011,ss. 50-73.
 • Skrzypiński Dariusz, Marketing w lokalnych kampaniach wyborczych: faktyczne czy deklarowane działania liderów, [w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Wyd. WSNHiD, Poznań 2011, ss.65-90.
 • Skrzypiński Dariusz, Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm rozstrzygania dylematów strategicznych, Warszawa, Studia Politologiczne vol.19/2011, ss. 44-62.
 • Skrzypiński Dariusz, Political Dimensions of the Judiciary, Toruń, Athenaeum. PolishPolitical Science Studies, vol. 30/2011,
 • Skrzypiński Dariusz, Pomiędzy systemem a rynkiem. Rozważania o marketyzacji polityki i polityczności marketingu, Warszawa, Studia Politologiczne vol.24/2012, ss. 58-71.
 • Skrzypiński Dariusz, Lisicka Halina, Społeczno-polityczna charakterystyka badanych miast, w: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, red. D. Skrzypiński, Marina, Wrocław 2012, ss. 29-50.
 • Skrzypiński Dariusz, Cichosz Marzena, Kampania wyborcza w wyborach samorządowych w 2010 roku. Wybrane aspekty, w: Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, red. D. Skrzypiński, Marina, Wrocław 2012, ss. 217-246.
 • Skrzypiński Dariusz, Wyniki wyborów do Sejmu w wybranych dużych polskich miastach w latach 1993-2011, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Buchta, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 549-566.
 • Skrzypiński Dariusz, W różnorodności siła. Społeczno-gospodarcza charakterystyka województw, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław, Remar 2013, ss. 35-53.
 • Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki / Dariusz Skrzypiński. - Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), ss. 53-64
 • Segmentacja i targeting jako elementy procesu planowania strategicznego kampanii wyborczej / Dariusz Skrzypiński // W: Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz, Dariusz Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ; Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss.7-19.
 • Wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego jako mechanizm rekrutacji regionalnych elit politycznych / Dariusz Skrzypiński // W: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. T. 2 / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. ss. 196-218
 • Funkcjonowanie władzy sądowniczej, jako czynnik warunkujący konsolidację demokracji w państwach Europy środkowo-wschodniej, w: Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, red. Jacek Wojnicki, Aspra-JR, Warszawa 2015, ss. 89-101.
 • Skrzypiński Dariusz, Prokuratura w polskim systemie politycznym. Wyzwania i dylematy, e-Politikon, nr 19/2016, ss. 6-24.

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2002 - Nagroda Dyrektora Instytutu Politologii "Belfer 2002",
 • 2005 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne,
 • 2011 - Nominacja Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011-  Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne.
 • 2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Recenzent Narodowego Centrum Nauki,
 • Recenzent czasopism: „Preferencje Polityczne”, „Athanaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, „e-politikon”

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego

 

Konsultacje, sala 319, semestr zimowy 2017

 

Poniedziałek 15.15-16.15 (od 07.05.2018 - 13.15-14.15)

Czwartek 16.00-17.00 (od 22.03 - konsultacje będa odbywać się w godz.17.00-18.00)

Niedziela (podczas zjazdów) 13.45-14.45

 

 

Plan zajęć,

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

11.30-13.00

104

Rozwiązywanie konfliktów społecznych ćw   30 godz. PS1 Rok: 2 Sem: 4

czwartek

09.45-11.15

222

Seminarium magisterskie 1 SM 30 godz. PS2 Rok: 2 Sem: 3 i 4

czwartek

11.30-13.00

105

Podstawy marketingu   ćw   30 godz. ZPS1   Rok: 1 Sem: 2

czwartek

13.45-15.15

26

Lobbying wykład 15 godz.   PS2 Rok: 2 Sem: 4

czwartek

13.45-15.15

26

Lobbying   ćw 15 godz. PS2   Rok: 2 Sem: 4

niedziela

10.30-12.00

118

Podstawy marketingu   ćw - gr. 1 20 godz. NZPS1   Rok: 1 Sem: 2

niedziela

12.10-13.40

319

Seminarium licencjackie 2 SL 20 godz. NZPS1 Rok: 3 Sem: 6

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria