Fras Janinaprof JF

  Imię i nazwisko: Janina Fras

  Stopień/tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zakład: Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa

 Obszary badawcze: język etniczny - najważniejszy środek komunikacji (użycie języka sensu largo i poszczególnych środków językowych w  nurtach dyskursywnych:  naukowych, dziennikarskich, mediów masowych, politycznych ), teksty polityczne i dziennikarskie; zawartość mediów  (głównie w aspekcie typologicznym – genologicznym, ale także jako tzw. wydarzenia medialne, np. religijne i polityczne), polityka językowa Polski, krajów członkowskich  UE, angielszczyzna jako język globalny, użytkowanie mediów masowych w wymiarze pokoleniowym.

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Language Dilemmas of the European Union [in:] A. Harajova (ed.), Problematika vyucby v jazykovej a odbornej komunikacii na VS nefilologickeho zamerania. Sbornik vedeckych prispevkov z medzinarodnou ucast’ou, Visoka Skola w Sladkovicove CD-ROM (ISBN: 978-80-89267-163).
 • Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu językowego [w:] A.Dąbrowska (red.), Tabu w języku i kulturze, Wyd.  UWr, Wrocław 2009, ss.317-326.
 • Tabloidyzacja a mediatyzacja i logika mediów – wzajemne relacje pojęć, [w:] I.Hofman, D.Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t.II, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s.122-146.
 • Lista 21 postulatów MKS – komunikat i gatunek polityczny  [w:] W. Polak i in. (red.), Czas przełomu. „Solidarność”1980-1981, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności , Gdańsk 2010, s.139-156.
 • Samoidentyfikacja polskich partii politycznych [w:] M. Sobolewska-Myślik, A.Hess (red.), Polska scena polityczna. Środowiska - komunikacja polityczna - strategie, WUJ, Kraków 2010.
 • Starsi Polacy jako użytkownicy mediów masowych [w]: M.Makuch, D.Moroń (red.), „Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych”, Wyd. UWr , Wrocław 2011, s.21-33.
 • Podejście genologiczne do jednostek i typów wypowiedzi w mediach masowych [w:] Gackowski T. (red.), Quo vaditis?Interdyscyplinarne horyzonty nauki o mediach”, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 121-148.
 • Profile partii politycznych na Facebooku w kampanii wyborczej 2011 roku , „Roczniki Nauk Społecznych”, 4 (40)2012, nr 3,Wyd. KUL Lublin, s. 53 – 72.
 • (współautorka - O.Bierut), News papieski w serwisie informacyjnym Fakty (11.02 – 13.03.2013r.), „Roczniki Nauk Społecznych”, 5 (41) 2013 nr 4
  Wyd. KUL, Lublin, 
 • Uczestnictwo w kampaniach wyborczych po 1989 roku, Wyd. UWr, Wrocław, ss.176.
 • Graham  Murdock, Media, kultura, ekonomia – krytyczne pytania [J.Fras -wybór tekstów i przedmowa O brytyjskich  studiach krytycznych nad komunikacją i Grahamie Murdocku]; Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 • O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław , Wyd. UWr 2013.

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Uczestnictwo w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (Pentor Research International, 2008).
 • W ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) - projekt Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego ”Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”- udział w charakterze recenzentki w latach 2010-2012.
 • W ramach programu KE - LLP Erasmus Mundus,  wykłady na uniwersytetach w: Aix-en-Provence (2001), Brnie (2006); Bratysławie (2012), Zagrzebiu (2013); stała współpraca z Universidad San Antonio w Murcii (2007, 2008, 2009; 2010., 2011).
 • recenzje artykułów dla czasopism naukowych (m.in.): „Przeglądu Politologiczno-Historycznego", „e-Politiconu”, „Central European  Journal of Communication”, „Studiów Medioznawczych”, „Folia Litteraria Polonica”,  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”

Konsultacje, p. 320

wtorek: 15.15-17.15

 

Plan zajęć semestr letni 2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

09.45-11.15

104

Autoprezentacja   ćw 30 godz. PS1 Rok: 3 Sem: 6

wtorek

11.30-13.00

104

Sztuka pisania   ćw - gr. 2 30 godz ZPS1   Rok: 1 Sem: 2

wtorek

13.45-15.15

104

Sztuka pisania   ćw - gr. 1 30 godz. ZPS1 Rok: 1 Sem: 2

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria