Dziubka KazimierzImię i nazwisko: Kazimierz Dziubka

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany prof. nadzw. UWr.

Zakład: Społeczeństwa Obywatelskiego (kierownik)

Obszary badawcze: 1. Myśl polityczna (historia i współczesność) ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej starożytnej Grecji i Rzymu, liberalizmu oraz szeroko rozumianych postmodernistycznych koncepcji życia politycznego 2. Teoria i praktyka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza kulturowo-polityczne determinanty jego rozwoju, dynamika funkcjonowania struktur społeczeństwa obywatelskiego (w tym m.in. problem myślenia politycznego indywidualnych i kolektywnych podmiotów polityki  z punktu widzenia systemów idei, motywacji, ocen i wartości  3. Przywództwo polityczne - typy i formy racjonalności politycznej (myślenie niekonwencjonalne, wyobrażeniowe, intuicja intelektualna), sposoby doskonalenia i zmiany form racjonalności lidera (: racjonalność epistemiczna, proceduralna i sprawcza), przywództwo polityczne jako gra językowa 4. Kognitywistyka i neuropolityka - analiza ludzkiego pola świadomości (ontologia podmiotu polityki).

Najważniejsze publikacje:

  • monografia: Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008. (ss. 344)
  • art.: Wartość użytkowa podmiotowości jednostek w procesie kształtowania się kultury obywatelskiej. [w:] Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy. red. naukowa i oprac. Karol B. Janowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 43-60.
  • art.: Kategorialne i relacyjne układy odniesień w politycznej grze o tożsamość. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, Wrocław 2010, nr 2(6), s. 31-52.
  • art.: Standardy racjonalności politycznej elit władzy w Polsce po 1989 roku. [w:] pod red. Bronisława Pasierba i Marzeny Stor, W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Tadeusza Listwana. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 375-392.
  • art.: Stylizacje podmiotowości i tożsamości w ujęciu indywidualizmu ekspresyjnego. [w:] pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy, Zachowania dysfunkcyjne - uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 13-33.
  • art.: Dynamika przywództwa politycznego w świetle teorii gier językowych. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 2 (8), Wrocław 2011, nr , s. 7-27.
  • art.: Biopolis czy biocenosis? Uwagi polemiczne do koncepcji przestrzeni politycznej Giorgio Agambena. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 1 (9), Wrocław 2012, nr , s. 23-56
  • art.: Lekcje z demokracji obywatelskiej w Neuchatel, czyli różne oblicza lokalnego patriotyzmu. [w:] Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski. Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 171-196.
  • art.: Kategoria zwyczajnego życia w dyskursie polityczno-kulturowym. [w:] pod red. Zbigniewa Władka, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. tom IV ”Filozofia”. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, s. 119-136.
  • art.: Poznawcze i ontologiczne aspekty kosmopolityzmu obywatelskiego. [w:] pod red. Doroty Drałus  i Moniki Wichłacz, Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych. Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2014, s. 91-120
  • art.: Ponowoczesny człowiek publiczny i jego markery mentalno-kulturowe. [w:] „Filo-Sofija”, nr 24 (2014\1), s. 91-119
  • art.: Demokracja epistemiczna. [w|:] red. nauk. J. Juchnowski & R. Wiszniowski, Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 110-117.
  • art.: Myślenie polityczne jako proces mapowania świata życia. [w:] E. Maj, E. Kirwiel & E. Podgajna (red.), Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 61-73.
  • art.: Jak to jest być świadomym obywatelem? "Filo-Sofija" vol. 15, nr 29 (2015/2/II), s. 104-139.
  • art.: O niektórych własnościach złożonej struktury przestrzeni międzynarodowej. [w:] red. nauk. A. Dudek, W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak. Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 89-115.
    Wymienione publikacje są dostępne online na stronach: www. researchgate.net/ i www.academia.edu/

Nagrody, wyróżnienia:

  • 1996 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej  za "Leksykon Politologii",
  • 1996 - Nagroda zespołowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za "Leksykon Politologii",
  • 7 nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne
  • 3 nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

Aktywność doradcza, ekspercka:

  • Recenzent Narodowego Centrum Nauki;
  • umowa o współpracy z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie dot. realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru psychologii behawioralnej, neuropsychologii, kognitywistyki, neuromarketingu i pokrewnych prowadzonych w laboratorium badawczym ASM Neuro LABł;
  • współpraca ze Stowarzyszeniem "Polki w Berlinie" w realizacji projektu badawczego pt. Problemy adaptacji i awansu społeczno-zawodowego Polek w Berlinie";
  • Recenzent czasopism “e-Politikon”, “Central European Journal of Communication”, “Wrocławskie Studia Politologiczne”, “Dialogi Polityczne”, “Rocznik Europeistyczny”, “Polityka i Społeczeństwo”, “ Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)”.

Konsultacje,  pokój 241

Wtorek godz. 11.30-13.00 (studia stacjonarne)

                          
Sobota – w dni zjazdów (od 2.12.) - 1 godzina po zajęciach dydaktycznych (dotyczy przedmiotu “Bezpieczeństwo indywidualne”)

 

Plan zajęć - semestr zimowy 2017/2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

08.00-09.30

215

Współczesna myśl polityczna

wykład  30 godz.  PS1 rok 2

wtorek

09.45-11.15

112

Filozofia polityki 

wykład  15 godz.  PS2 rok 1

wtorek

09.45-11.15

112

Filozofia polityki 

ćw - gr. 1  15 godz.  PS2 rok 1

wtorek

11.30-13.00

112

Metodologia badań politologicznych 

ćw - gr. 1  10 godz.  PS2 rok 1

czwartek

08.00-09.30

216

Bezpieczeństwo indywidualne

pakiet 2  20 godz.  ZPS1 rok 3

czwartek

09.45-11.15

216

Przywództwo polityczne

ćw  20 godz.  PS1 rok 2

sobota

08.00-09.30

119

Bezpieczeństwo indywidualne

ćw - gr. 1  10 godz.  NZPS1 rok 2

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria