Kwalifikacyjne Wiedzy o SpołeczeństwieCHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia przeznaczone jest dla nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia o profilu humanistycznym, mającym przygotowanie pedagogiczne.
Program Studiów zawiera przedmioty zajmujące się politycznymi i społeczno-ekonomicznymi aspektami organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Treść merytoryczna odpowiada potrzebom nauczycieli prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Uczestnicy zapoznają się z dorobkiem różnych nauk społecznych w zakresie wiedzy teoretycznej, metod badawczych i stanu badań empirycznych, a także doskonalić będą umiejętności praktyczne w ramach warsztatów dydaktycznych.

Wykaz przedmiotów:

·         Współczesne systemy polityczne,

·         Współczesne idee polityczne,

·         Wstęp do teorii polityki,

·         System polityczny RP,

·         Polityka międzynarodowa,

·         Integracja europejska,

·         Ochrona praw człowieka,

·         System władzy lokalnej,

·         Kultura polityczna,

·         Komunikacja społeczna,

·         Propedeutyka wiedzy o prawie,

·         Polityka gospodarcza,

·         Polityka ekologiczna,

·         Społeczeństwo polskie,

·         Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie.

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów: dr hab. Leszek Sobkowiak
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 71 375 50 62; +48 71 375 50 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Czas trwania studiów: 3 semestry, 350 godzin
Termin składania dokumentów: 01.09 - 15.10.2017 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1 700 zł za semestr
Zasady naboru: wolny zapis

Wymagania i dokumenty: rejestracja w systemie IRK, dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych, podanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego.

Uzyskane kwalifikacje: nadawanie uprawnień do nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli prowadzących ten przedmiot w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria