Zarządzanie Projektami SpołecznymiStudia licencjackie ( I-go stopnia)

KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Program studiów

Zarządzanie Projektami Społecznymi  to kierunek przygotowujący absolwentów do sprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Kierunek ten jest naszą najnowszą propozycją, inspirowaną rosnącą w świecie popularnością  studiów  w  zakresie  kształtowania  postaw  i kreatywności obywatelskiej oraz zarządzania projektami społecznymi.

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi Certyfikat „Studia z przyszłością” i Laur Innowacji.

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje  społeczne. Są one niezbędne we współczesnych czasach. Badania socjologiczne wskazują na konieczność podwyższenia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni wyższych, między innymi w zakresie komunikacji społecznej, współpracy w zespole, przywództwa, metod twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Jesteśmy przekonani, że współczesny człowiek – zwłaszcza absolwent nauk społecznych i humanistycznych, powinien być przygotowany do sprawnego zarządzania projektami społecznymi wszędzie tam, gdzie będzie realizował swoje cele życiowe i zawodowe: w bezpośrednim otoczeniu oraz w skali lokalnej i krajowej. Absolwent powinien zatem:

- diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne,

- posiadać umiejętność planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów,

- kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych,

- motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej,

- kierować realizacją projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Atutem absolwenta na rynku pracy będzie dobre przygotowanie do efektywnego pełnienia różnych ról w  instytucjach  rządowych i samorządowych, organizacjach  społecznych, kulturalnych  i  edukacyjnych, krajowych i lokalnych mediach, partiach politycznych, związkach  zawodowych, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie.  W postępowaniu rekrutacyjnym osób z nową maturą brane są  pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia, oraz pisemny język polski lub matematyka oraz dowolny nowożytny język obcy (pisemny). Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów z wspomnianych przedmiotów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Osoby ze starą maturą zdają egzamin ustny.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria