Sula Piotr


 
dr PS
 
  Piotr Sula, Ph.D.
 
  E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  Research areas: political parties, political competition, interest groups
 
  
  Office hours,  room 107d
   
   
 

 

Functions performed:

 

Selected publications of the last five years:

P. Sula,Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo – Wschodniej w latach 1989 – 2016, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, 2018.
• P. Sula, The 2014 European Elections. The case of Poland, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Vol. XIV, No. 3, ss. 395-406.
• P. Sula, Między partią etniczną, etnoregionalną a modelem catch-all? Ruch Praw i Swobód w Bułgarii, [w:] J. Iwanek, W. Wojtasik (red.), Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej.Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, ss. 89-101.
• P. Sula Sukcesy partii - porażki wyborców. Responsywność polskich partii politycznych w XXI wieku, [w:] Studia Nad Współczesnymi Systemami Politycznymi. Tom I. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, Toruń 2014:  Wydawnictwo Adam Marszałek. 
• P. Sula, Widmo krąży na Węgrzech – widmo lepszych Węgier czy innej polityki? [w:] A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor (red.), Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, s. od 37 do 55.
• P. Sula, A. Szumigalska, The Guardian of the Chandelier or a Powerful Statesman? The Historical, Cultural and Legislative Determinants of the Political Role of the President of Poland, [w:] Vit Hlousek (red.), Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, Brno: Masaryk University Monographs Series No. 56, ss. 101-119.
• P. Sula (red.) Political Science: An Anthology. Publikacja elektroniczna, Wrocław 2013.
• P. Sula, Wpływ kapitału społecznego na efektywność administracji publicznej. [w:] D. Moroń (red.) Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012, ss. 77-86.
• P. Sula, From movements to institutions? The twenty-year history of political parties in new democracies in Central and Eastern Europe, [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 45-57.
P. Sula, Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach, Wrocławskie Studia Politologiczne, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2011, ss. 39-47.
• P. Sula, Role of social dialogue institution in the time of crisis. The case of Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Macroeconomics, ed. by Marian Noga, Economics 9, UE Wrocław 2010, ss. 210-219.,
• P. Sula, Opozycja polityczna w Polsce po 1989 r., [w:] A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, Wrocław 2010, ss. 193-205.
• P. Sula, Poland – Greening the European Economy: responses and initiatives by Member States and social partners, Publication date: 18-09-2009, 
• P. Sula, Addressing the gender pay gap: Government and social partner actions – Poland, Publication date: 27-04-2010, 
 
 
Awards:
 
 • 2005 - Rector's Award for the scientific achievements
 • 2008 - Rector's Award for the organisational achievements
 • 2010 - Rector's Award for the organisational achievements
 • 2015 - Rector's Award for the team organisational achievements
 • 2016 - Rector's Award for the teaam organisational achievements

 

Expertise:

 • 2004-2011 - Institute of Public Affairs collaborator
 • since 2014 -  RODM in Wroclaw expert

 

 

 

Gallery

Contact

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Contact us
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on: