Jacuński Michałprof MJ

   Prof. Michał Jacuński

   E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Research areas: political communication, politics online, party structures, marketing strategies, new media.

   Website

   Office hours, room320

  

   Curriculum Vitae

 

Functions performed:

  • Official representative of the Political Science Institute at the ECPR (The European Consortium for Political Science)

 

Publications:

in English

Jacuński M., Baranowski P. (2015), The development of online political communication in Poland in European Parliamentary elections 2014: Technological innovation versus old habits, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 2 (2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 219-234; download and read for free

Jacuński M., Pacześniak A., de Waele J. M. (2012), Ideological identification of medium-level party cadres in Poland, Polish Political Science Yearbook. t. 41 (2012), pp. 383-407; download and read for free

Jacuński M. (2012), Two decades of financing of political parties in Poland – from private pocket to the dependence on state, Transitions vol. 52/1, Université Libre de Bruxelles/Institut Europeen de l’Université de Geneve, pp. 43 – 63; read for free

Jacuński M., Koc-Michalska K., Lilleker  D.G., Schweitzer E.J., Jackson N., Vedel Th., (2011),  Informing, Engaging, Mobilising or Interacting: searching for a European model of web campaigning,  European Journal of Communication 26 (3), pp. 195 – 213; paid online access

Jacuński M. (2008), The role of European political parties in closing the communication gap within the European Union: a critical view, Central European Journal of Communication, vol. 1, no 1 (2008), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 41-48; download and read for free

in Polish

Jacuński M. (2016), Sieciowe komunikowanie polityczne. Perspektywa aktorów politycznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 220; paid online access

Jacuński M. (2014), Stagnacja na bis: wokół problemu instytucjonalizacji partii na poziomie europejskim, [w:] Europejska scena partyjna i jej aktorzy, red. A. Pacześniak, R. Wiszniowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 128-152; paid access

Jacuński M., Borek M. (2014), Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej, Wrocławskie Studia Politologiczne nr 16 (2014), pp. 205-220; download and read for free

Jacuński M. (2014), Mediatyzacja a rozwój kanałów komunikowania partii politycznych w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze, 2014(2), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp 190-202; download and read for free

Jacuński M. (2013), Północ kontra południe na – wcale nie dzikim – zachodzie, [w:] Gra o regiony: wybory do sejmików województw w 2010 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław: REMAR, pp. 103-117; download and read for free

Jacuński M. (2013), Zautomatyzowane narzędzia badawcze w marketingu politycznym: w poszukiwaniu warsztatu badawczego politologa, [w:] Kryzys marketingu politycznego, red. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, pp 127-142; paid access offline

Jacuński M. (2011), Dojrzali, wykształceni i religijni: partyjne kadry z profilu [w:] Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych , red. A. Pacześniak, J.M. de Waele, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 25-45; paid online access (see contents)

Jacuński M. (2011), Aktywista partyjny jako bierny obserwator, czyli kadry średniego szczebla wobec partii i jej kierownictwa, [w:] Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych, red. A. Pacześniak, J. M. de Waele; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011, pp. 89-111; paid online access

Jacuński M., Wiszniowski R. (2011), Telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, pp. 85-98;

Jacuński M. (2010), Strategie polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 w świetle badań reklamy telewizyjnej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2010. pp. 213-232;

Jacuński M. (2010), Populizm jako element strategii partii politycznych w Polsce, [w:] Populizm w Europie: defekt i przejaw demokracji?, red. J. M. de Waele, A. Pacześniak, Warszawa: Oficyna Naukowa, pp. 195-208;

Jacuński M. (2010), Gdy dwóch się kłóci, to mniejszość korzysta: wybory do sejmiku województwa na Opolszczyźnie, [w:] Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław: Wydawnictwo Marina, pp. 133-147; paid online access

Jacuński M., Wiszniowski R. (2010), VII kadencja Parlamentu Europejskiego: decyzje wyborcze, frekwencja i strategie partyjne, Athenaeum – Polskie Studia Politologiczne, vol. 23 (2010), pp. 11-30; download and read for free

 

Expertise:

  • Public relations evaluation expert for the Polish Public Relations Companies Association (juror of the Golden Clips Awards contest)
  • External expert in The National Centre for Research and Development

 

Membership in scientific associations:

Polish Communication Association, Polish Political Science Association, Polish Political Marketing Association, International Political Science Association.

 

Research projects:

2016 – 2019 ‘Political parties and their social environment – an analysis of organization and communication strategies of Polish political parties’. The project is by a team of researchers from the scientific consortium of the University of Wroclaw and the Nicolaus Copernicus University in Torun sponsored by the Polish National Science Centre within the program Sonata Bis 5. Function carried : member of the research team and project co-investigater.

see the official website of the project

2011 – 2015 “Transformation of political communication model in Poland through new media: a longitudinal study of selected online tools.” Research project funded by the Polish National Science Centre, Sonata program. Function carried: project leader, principal investigater.

2011 – 2013 “Regional political scene – patterns of rivalry in the context of local elections 2010”. Research project funded by the Ministry of Science and Higher Education. Function carried: member of the research team and the project contractor.

2009 – 2011 “Between integration and demarcation. Strategies and Effects of Party Campaigns in the Context of the 2009 European Parliament Elections. ” International project, coordinated by researchers from the University of Koblenz-Landau and the Freie Universität Berlin (Germany). Function carried: member of the Polish research team.

2010 “Les cadres intermédiaires dans les partis politiques en Europe Centrale”. The research project led by Le Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles, Belgium) and the University of Wroclaw. Function carried: member of the Polish research team and project co-investigater.

2009 “Comparative European New Media and Elections Project (CENMEP).” International project, covering 13 EU states, coordinated by the Department of Communication, Radboud University Nijmegen (The Netherlands). Function carried: member of the research team and the project co-investigater.

 

 

Gallery

Contact

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Contact us
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on: