Herbut MaciejMaciej Herbut, Ph.D.

E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research areas: political system of Turkey, comparative literature of political systems

Functions: Internship Coordinator

Academic Interests: International Relations Theory, System Theory, Foreign Policy Analysis, Russian Foreign Policy, Democratization, The subject of Civil-Military Relations

Most Important Publications:

“Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy: Domestic and

Geopolitical Implications”, ed. Andrzej Czajowski, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Wrocław : Wydaw. UniwersytetuWrocławskiego, 2017. (Editor)

“Cultural and Historical Aspects of Georgian Politics within the Context of Russian-Georgian

Relations”, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Vakhtang Maisaia. ed. Andrzej

Czajowski, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

“Decoding Russian Foreign Policy Objectives and their Implications for Georgia and

Moldova”, Maciej Herbut. ed. Andrzej Czajowski, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

„Islam w polityce Turcji – pro-islamskie partie polityczne”, Przegląd

Politologiczny Nr 1/2009.

„Instytucjonalny, Społeczny i Polityczny Wymiar Pretorianizmu Tureckiego”,

Atheneum. Vol.46, 2015.

„Między wschodem a zachodem- czynniki wpływające na kształtowanie polityki zagranicznej

Turcji”, Praca zbiorowa pod redakcją Teresy-Łoś Nowak pt. Polityka zagraniczna: aktorzy, strategie, potencjały, Wydawnictwo Poltekst. 2011.

„Proces ewolucji systemu partyjnego w Turcji po II wojnie światowej”,

Atheneum, Vol.20/2008.

„Rządy AKP- Kontynuacja Tradycji Autorytarnej w Polityce Turcji?”, Maciej

Herbut, W: „Nowa” Turcja: Aspekty Polityczne, Gospodarcze i Społeczne, ed. Jakub Wódka, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015.

“The Application of Role Theory in Explaining the Policies of Small States”, Maciej Herbut.

ed. Andrzej Czajowski, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

„The European Union as a Regulatory Regime”, Maciej Herbut, Ryszard

Herbut, W: Challenges to Representative Democracy: A European Perspective, ed. Robert Wiszniowski, Peter Lang: Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Edition (Studies in Politics, Security and Society; vol.1), 2015.

“The Explanatory Power of Structural Realism in the 21st Century:

Eastern Partnership, Russian Expansionism and the War in Ukraine”, Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz, Polish Political Science Yearbook. Vol. 46, iss. 2, 2017.

“The Problem of Continuity and Change: Law, Islam and Secularism in the

Ottoman Empire and the Turkish Republic”. Studia Erasmiana Vratislaviensia, Zeszyt V, Religia a Prawo I Państwo 2011.

„Tożsamość Partii AKP: Zasadnicze Linie Konfliktów w Polityce Turcji”,

W: Studia nad Współczesnymi Systemami Politycznymi: Podmioty i Procesy Demokratyczne. T.1, ed. Jerzy Juchnowski, Rober Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

“TY Solomon, Brent J. Steele : Micro-Moves in International Relations Theory”.

European Journal of International Relations, 2017, Vol. 23(2) 267-291 : Recenzja: Herbut Maciej, Polish Political Science Review, Vol. 4, iss. 1 2017.

“The Trump Effect on Russian Foreign Policy”, Maciej Herbut, Karol, Chwedczuk-Szulc, W:

Donald J.Trump’s Presidency: International Perspectives, ed. by John Dixon, Max Skidmore, Washington DC: Westphalia Press, 2018.

„Wpływ Europeizacji na Relacje Cywilno-Wojskowe w Turcji za Rządów Partii

AKP” , Przegląd Europejski.- Vol. 36, issue 2. 2015.

 

Office Hours:

Tuesdays 17:15-18:15

Thursdays 11:30-12:30

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gallery

Contact

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Contact us
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on: