Szukaj

Regulamin PDF.

 

Regulamin „Galerii Absolwentów”

 1. 1.„Galeria Absolwentów”, zwana dalej „Galerią”, służy prezentacji danych dotyczących absolwentów Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 2. 2.„Galerię” organizują, a następnie zarządzają nią studenci i pracownicy Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zwani dalej Organizatorami. 
 3. 3.Absolwenci Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zgłaszający swój akces do „Galerii” zwani są dalej Użytkownikami.
 4. 4.„Galeria” obejmuje:  
 5. a)prezentację plakatów zawierających zdjęcia i dane biograficzne Użytkowników, wyeksponowanych w siedzibie Organizatorów, przyKoszarowej 3 bud. 2/3 we Wrocławiu;
 6. b)prezentację danych osobowych, zdjęć i innych materiałów, w tym materiałów multimedialnych nadesłanych przez Użytkowników na stronie internetowej: www.absolwenci.politologia.uni.wroc.pl  
 7. 5.Każdy Użytkownik zgłaszający swój akces do „Galerii” automatyczne potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na publikację w „Galerii” nadesłanych przez siebie materiałów. 
 8. 6.Użytkownik wysyłający materiały służące do tworzenia „Galerii” jednocześnie oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego dzieła, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych materiałów obejmujące w szczególności prawo do prezentowania ich w systemie on-line. 
 9. 7.Użytkownik wysyłający zdjęcia oraz inne materiały multimedialne Organizatorom „Galerii” upoważnia Organizatorów do podjęcia w imieniu i na rzecz Organizatorów następujących działań: 
  1. a)zapisywania zdjęć w pamięci komputera; 
  2. b)obróbki cyfrowej zdjęcia celem dostosowania do wymogów przedsięwzięcia; 
  3. c)opublikowania zdjęcia i danych osobowych w formie plakatu zamieszczonego w siedzibie Organizatorów oraz w sieci Internet, na stronach „Galerii” www.absolwenci.politologia.uni.wroc.pl 
  4. d)wykorzystania zdjęć i danych osobowych Użytkownika w celach 
  5. 8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.
  6. 9.Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania „Galerii” należy kierować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 
  7. 10.Informacje uzyskane od Użytkowników Galerii za pośrednictwem wypełnionej przez nich ankiety oraz innych nadesłanych materiałów będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia Bazy Danych administrowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego naokreślonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  8. 11.Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych przysługują Instytutowi Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane.
  9. 12.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
FacebookMySpaceTwitterLinkedinRSS Feed